ASH370376-lacish-hoveret 72 - ACC

פשׁ ֶ ךְ נ ָ ל ָ ה ֲ ם מ ֵ י ִ ינ ַ ה ע ֵ א ֵ ר ְ ב מ ַ טוֹ (קהלת)

“סופשבוע תיירות” - תוכנית הסיורים ללא עלות, הפתוחים לקהל הרחב בסופי שבוע בדגש טבע עירוני. פרוייקט משותף לעירייה, איגוד ערים ובביצוע אחד הסיורים החברה לתיירות אשדוד. מתמקד בנחל לכיש. מטרת הסיורים חיזוק הקשר לטבע ולסביבה, חיבור לאתרי תיירות וחיזוק קשר הורה ילד. תכנון בנוסף החברה לתיירות מקדמת וביצעה שיפוץ שלב ב’ של הפארק במתקנים השונים הקיימים בפארק.

פארק השיטה המלבינה עיריית אשדוד יחד עם רשות הניקוז, קק”ל, המשרד להגנת הסביבה פיתחה את: חורשה צפופה, עם שיטה מלבינה ועצי שיקמים גדולים. בין העצים באביב יש מרבדי פריחה מרשימים. לחורשה יש נגישות טובה מהמשטחים העירוניים הגובלים והוסדרו שבילי אופנים. מסלולי טיול עצמאיים מומלצים באזור הנחל

פארק עד הלום

קיים אתר היסטורי, שרידי גשר טורקי ופילבוקס ואתר הנצחה לזכר נופלי חטיבת גבעתי במלחמת השחרור.

מעלה הנחל

רשות נחל וניקוז שורק לכיש המפתחת ומתחזקת את הנחל ויובליו, מתמקדת בשנים האחרונות במישור החוף בכל יובלי הנחל, ולאחרונה בשותפות עם קק”ל ומועצה אזורית באר טוביה, נפתחה דרך נופית ממושב שתולים ועד יער עזריקם.

22

Made with FlippingBook Ebook Creator