חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות של עיריית אשדוד לתושבי אשדוד

מלגת קרן אשדוד - עיריית אשדוד וכיוונים ע״ש נינט וגבריאל גז מלגת סיוע לתואר ראשון והנדסאים בלבד. – משתנה בהתאם למצב הסוציו-אקונומי. גובה המלגה .35 – צעירים תושבי אשדוד, טווח הגילאים: עד גיל אוכלוסיית היעד – ועדת מלגות שהסטודנט צריך לעבור. תנאי קבלה כן, במסגרות חברתיות שונות ופעילות למען הקהילה. שעות ההתנדבות משתנות האם יש צורך בהתנדבות? בהתאם לגובה המלגה. – במהלך חודש נובמבר. תאריך הרשמה adida@ashdod.muni.il : ובמייל 08-9568156 : ׳ טל – יש. כפל מלגות ׳ , ו ׳ מלגות סיוע להכשרות מקצועיות, מיועד לצעירים המתגוררים ברובעי ג משתנה בהתאם למצב הסוציו־אקונומי. גובה המלגה – .40–18 : צעירים תושבי אשדוד, טווח הגילאים אוכלוסיית היעד – ועדת מלגות שהסטודנט צריך לעבור. תנאי קבלה – כן, מול אוכלוסיית הקשישים המתגוררים בשכונות. שעות ההתנדבות משתנות האם יש צורך בהתנדבות? בהתאם לגובה המלגה. יפורסם בהמשך. תאריך הרשמה – Ilanits@atid.org.il : ובמייל 08-9238839 : ׳ טל כפל מלגות – אין. מלגת שיקום שכונות

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs