חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות של עיריית אשדוד לתושבי אשדוד

מלגת איילים ועיריית אשדוד - כפר סטודנטים כפרי העמותה מייצרים חיי קהילה, עבודה עברית ומעורבות בעשייה חברתית בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. בשנה. מגורים מוזלים. ₪ 10,000 – גובה מלגה – כל סטודנט. אוכלוסיית היעד – סטודנט הרשום במוסד המוכר למל»ג. בדגש על קרבה בין כפר הסטודנטים למוסד האקדמאי. תנאי קבלה מגורים באחד מכפרי הסטודנטים של איילים: אשלים, דימונה, ירוחם, שדרות, יכיני, אופקים, מנחמיה, קריית שמונה, כרמיאל או יהודה, לוד ואשדוד. כן. האם ישצורך בהתנדבות? – משתנה – יש הגבלה על הרשמה. תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה נפתח כפר סטודנטים בשיתוף עיריית אשדוד ומרכז כיוונים. סטודנטים שיגורו באזור הכפר שנמצא 2021 בשנת מלגת דיור שנתית. ₪ 6,000 , יקבלו ׳ באזור ב – סטודנטים תושבי העיר אשדוד בלבד הלומדים במוסדות שונים בארץ המוכרים במל»ג. אוכלוסיית יעד . לומדים במוסד אקדמי מוכר על ידי המל»ג 45 , נשים עד 35–18 שנים, גילאי 3 – רצף תושבות לפחות תנאי קבלה לתואר ראשון/שני/שלישי/הנדסאים. – לא האם ישצורך בהתנדבות ועד מאי בכל שנה. *בכפוף לתקנון. 1.9 – תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה פרויקט הלוואות עירוני לסטודנטים תושבי אשדוד של עיריית אשדוד הלוואה ייחודית לסטודנטים תושבי העיר אשדוד הלומדים במוסדות מוכרים במל»ג לתואר ראשון/שני/שלישי והנדסאים. במהלך הלימודים הסטודנט פטור מתשלומים, והעירייה משלמת את הריבית עבורו. כשהסטודנט מסיים ללמוד % (בכפוף לתקנון) 0.5+ שנים עם ריבית חודשית של פריים 6 הוא מתחיל לשלם את ההלוואה בפריסה של עד ניתן להחזיר את ההלוואה בתשלום אחד ללא ריבית בסיום הלימודים.*בכפוף לתקנון. לכל שנה אקדמית. ₪ 10,000 – עד גובה ההלוואה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs