חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לחיילים משוחררים/שירות לאומי/ אזרחי

תוכנית ממדים ללימודים

לומדים בפריפריה - האגף והקרן לחיילים משוחררים ממדים ללימודים היא תוכנית בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים, צה»ל ו»יחד למען החייל», המיועדת ללוחמיםמשוחררים ולאוכלוסיות ייחודיותמשוחררות ומעניקהסיועשלשנישלישיםמשכרהלימודהאוניברסיטאי לתואר ראשון או שני. משכר הלימוד השנתי האוניברסיטאי למשך שלוש שנות 3/2 – התוכנית מעניקה סיוע במימון של גובה מלגה ש»ח 6,798.66 , תשולם על ידי החיילים המשוחררים. עד 3/1 התואר האקדמי ללימודים בארץ. כאשר היתרה, בגובה בהתאמה לגובה שכ»ל ששולם ולמדיניות כפל המלגות. ואילך, שירתו שירות מלא 1.7.2013– – חיילים לוחמים משוחררים, שהתגייסו (יום החיול) החל מה אוכלוסיית יעד ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד –זהב. חיילים משוחררים, השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: חיילים ואילך, 1.7.2013– בודדים, זכאי תשמ»ש – הורים, עולים חדשים ובני מיעוטים, שהתגייסו (יום החיול) החל מה שירתו שירות מלא ותקין והינם בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב/כסף/ארד). – סטודנטים הלומדים במוסד מוכר על ידי המל»ג. תנאי קבלה לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? .31.12 – עד תאריך תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה במידה ואתם לומדים באזורי עדיפות לאומית, הנכם זכאים להשתתפות במימון שכר לימוד, מלגת לימודים לשנת הלימודים הראשונה בתואר ראשון בלבד, מהקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה. – שנת לימודים ראשונה ללומדים מהפריפריה או בפריפריה. גובה מלגה – חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי. אוכלוסיית יעד שנים, מצב סוציו-אקונומי ועוד. 10 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 5 תנאי קבלה – משוחררים עד לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? – לא צוין. תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs