חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לחיילים משוחררים/שירות לאומי/ אזרחי

מלגה למכינות קדם אקדמיות האגף והקרן לחיילים משוחררים האגף והקרן לחיילים משוחררים רואים חשיבות רבה בהרחבת ההשכלה והשתלבות בלימודים אקדמיים. לכן, מעניקים לזכאים סיוע בהשלמה ושיפור תעודת בגרות במסגרת מכינות קדם אקדמיות, המאפשרות להגדיל את הסיכויים להתקבל לתואר הרצוי. % משכ»ל תואר ראשון. חיילים בודדים 50 – מימון מכינה קדם אקדמית/ייעודית, אפשרות למימון עד גובה מלגה מקבלים דמי קיום בנוסף. – חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי. אוכלוסיית יעד שנים, מצב סוציו –אקונומי ועוד. 10 שנים מסיום השירות, בודדים ומשרתי מילואים עד 5 – עד תנאי קבלה לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? – לא צוין. תאריך הרשמה הרשמה דרך המכינות. >> לפרטים והרשמה האגף והקרן לחיילים משוחררים החליט לסייע לאוכלוסיית החיילים המשוחררים במימון שכר לימוד במכללות המוכרות על ידי מה»ט מתוך הכרה בחשיבות עידוד הלימודים הטכנולוגיים. % מגובה שכר הלימוד המתוקצב ומאושר על ידי מה»ט לכלל הלומדים החדשים 80 – גובה המימון הינו גובהמלגה או הממשיכים מכלל מסלולי הלימוד. – כלל החיילים המשוחררים, מסיימי השירות הלאומי אזרחי המעוניינים בלימודי טכנאים או אוכלוסיית יעד הנדסאים. – חיילים משוחררים שהחלו את לימודיהם כזכאים על פי הגדרת «חוק חיילים משוחררים» (לא תנאי קבלה שנים מסיום השירות ביום שבו החלו החיילים המשוחררים את לימודיהם במכינה טכנולוגית או במסלול 5 חלפו ההנדסאי), או חיילים משוחררים אשר שמרו על רצף לימודי. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? – לא צוין תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה מלגה להנדסאים האגף והקרן לחיילים משוחררים

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs