חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לחיילים משוחררים/שירות לאומי/ אזרחי

IMPACT

תוכנית ללוחמים משוחררים של ארגון ידידי צה»ל בארה»ב ובפנמה, בוגרי התוכנית לוקחים חלק בפעילויות העשרה והתפתחות אישית מקצועית ועזרה בפיתוח קריירה. בכל שנה. $4,000 – גובה מלגה השנים האחרונות מצה»ל, על 5- – חיילים אשר שירתו כלוחמים/תומכי לחימה והשתחררו ב אוכלוסיית יעד בסיס מצב סוציו-אקונומי. לוחם (תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב) או תומך לחימה (תעודת שחרור בכבוד שנים בקבע. 3 בצבע כסף), עד דרגת סרן (כולל), ועד – תואר ראשון בהיקף מלא במוסד המוכר על ידי המל»ג או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד תנאי קבלה לימודים המוכר על ידי משרד הכלכלה/ חינוך. מעמד סוציו-אקונומי נמוך. שעות פעילות חברתית. 130 , האם יש צורך בהתנדבות? כן 31.05–01.03 – תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה מלגת מנהיגי שוליך שקלים בסה»כ (תלוי באורך התואר). 160,000 / 120,000 לשנה, כלומר ₪ 40,000 – גובה מלגה – חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי, סטודנטים הלומדים את אחד ממקצועות המדעים, אוכלוסיית יעד הנדסה, טכנולוגיה או מתמטיקה, באחת מחמש האוניברסיטאות הנבחרות בשנת הלימודים הבאה. התנאים הבאים: ציוני בגרות ופסיכומטרי גבוהים, רקע התנדבותי 3 מתוך 2- – על הסטודנט לעמוד ב תנאי קבלה ו/או פיקודי בצה»ל וצורך כלכלי. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.06–01.03 – תאריך הרשמה >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs