חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

קרן מכבים - יוצאי איראן ואתיופיה

.₪ 15,000 גובה מלגה – סטודנטים יוצאי איראן ויוצאי אתיופיה. אוכלוסיית היעד – שירות צבאי/לאומי. + מעמד סוציו־אקונומי תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.02–01.01 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

HIAS קרן היא״ס

$ 2500–1,000 : גובה מלגה ויוצאי אתיופיה. 2010 סטודנטים עולים חדשים משנת אוכלוסיית יעד – לימודים במוסד המוכר על ידי המל»ג לתואר ראשון ושני, ראיון קבלה ופרטים נוספים באתר. תנאי קבלה – לא מחייב, אבל התנדבות מגדילה את הסיכויים לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 01.09–01.08 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

חנן עינור - מלגה לקהילה האתיופית

.₪ 7,000–2,000 גובה מלגה – קרן חנן עינור מעניקה מלגות לסטודנטים ממוצא אתיופי אשר מבצעים תואר ראשון/שני/ אוכלוסיית היעד – שלישי. תנאי הסף של המלגה: אחד ההורים ממוצא תימני, המועמד ביצע שירות צבאי, לאומי או תנאי קבלה –

עתודאי, ובנוסף המועמד לומד במוסד המוכר על ידי המל»ג בשנת הלימוד הנוכחית. לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 10.11–18.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs