חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת ויסאם חמיס

הקרן לידידות לבני מיעוטים קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס מקדמת דו־קיום דרך סיוע להשכלה גבוהה. .₪ 2,500 גובה מלגה – ערבים ויהודים הנזקקים לסיוע כלכלי. רק סטודנטים אשר מבצעים כיום פעילות חברתית אוכלוסיית היעד – יכולים להגיש מועמדות למלגה. המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים את אחד מתחומי לימוד הבאים: רפואה, רוקחות, סיעוד, תנאי קבלה – הנדסת מחשבים, עבודה סוציאלית, כלכלה, אנגלית (רק למי שלומד באוניברסיטה), משפטים, ראיית חשבון, הנדסת מזון, הנדסת פלסטיק או הנדסת תרופות. לא, אין צורך בביצוע פעילות חברתית עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 01.03–01.02 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה הקרן לידידות, מיסודו של הרב יחיאל אקשטיין ז»ל, פועלת בתחומי עוני ורווחה, חירום וביטחון עלייה וקליטה וזאת לחיזוק חוסנה של מדינת ישראל והעם היהודי, ולמען בניית גשר בין העמים. .₪ 10,000 גובה מלגה – המלגה מיועדת לבני מיעוטים שהם חיילים משוחררים (או שירות לאומי). אוכלוסיית היעד – לסטודנטים לתואר ראשון, לסטודנטים לתואר הנדסאי. מלגות מיועדות לבני מיעוטים: נוצרים, תנאי קבלה – רקסים או בדואים אשר הינם חיילים משוחררים או ביצעו שירות לאומי מלא. ׳ דרוזים, צ שעות 100 כן, קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות התנדבותית בהיקף של האם ישצורך בהתנדבות? ש»ח לשעה). 100( שנתיות 17.10–17.09 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs