חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

ארגון יוצאי דמשק סכום המלגה משתנה משנה לשנה. גובה מלגה – מיועד לסטודנטים עם זיקה ישירה מוכחת לקהילת דמשק שבסוריה – יליד דמשק, ילד או אוכלוסיית היעד – נכד של יליד דמשק. בעלי רקע שירות צבאי/ לאומי או פטור מסיבות רפואיות. 35 מצב סוציו־אקונומי נמוך, עד גיל תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 10.01–13.12 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה מלגת אירתקא מלגת «אירתקא» היא מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ›רקסית. .₪ 10,000 גובה מלגה – רקסי. ׳ מוצא ערבי/דרוזי/צ אוכלוסיית היעד – עמידה בתנאים – משתנה משנה לשנה. תנאי קבלה – שעות התנדבות. 80 – ׳ , ד ׳ , ג ׳ שעות התנדבות. שנה ב 40 – ׳ כן, שנה א האם ישצורך בהתנדבות? 27.01–07.01 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה ש»ח.) 20,000 יש כפל (אך, סך המלגות שקיבלתי /אקבל אינו עולה על

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs