חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם למוצא עדתי/עולים חדשים/ אוכלוסיות מיוחדות

מלגת התאחדות יוצאי טורקיה

אך הסכום עשוי להשתנות משנה לשנה. ₪ 3,000 גובה מלגה – לסטודנטים ממוצא טורקי הלומדים במוסד המוכר על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד – סטודנט הלומד במוסד המוכר על ידי המל»ג. תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 30.10–01.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת נשמה - עולי צרפת

.₪ 4,400 המלגות המחולקות הן על סך גובה מלגה – זוהי מלגה לסטודנטים צרפתים דוברי צרפתית, המגדירים עצמם כחילונים. אוכלוסיית היעד – דוברי צרפתית שוטף. תנאי קבלה – ש»ח לשעה). 52( שעות שנתיות 84 כן, יש להגיע לסדנאות בהיקף של האם ישצורך בהתנדבות? 31.12–01.07 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

מלגת סיוע - לבדואים

.₪ 6,000 גובה מלגה – סטודנטים בדואים הלומדים במוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המל»ג. אוכלוסיית היעד – לומדים במקצועות הנדסה, מדעים וטכנולוגיה. תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 30.06–01.05 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs