חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות בהתאם לרקע סוציו-אקונומי

משרד החינוך

. ׳ – רמת זכאות א ₪ 12,480 גובה מלגה – . ׳ – רמת זכאות ב ₪ 6,240 . ׳ – רמת זכאות ג ₪ 4,000 , אחים 21 סטודנט מצב סוציו־אקונומי נמוך. מצב משפחתי, מספר אחים או ילדים עד גיל אוכלוסיית היעד – .22 סטודנטים מגיל ,)22 תעסוקת בן/בת הזוג או הורי הסטודנט, מגבלות של נכות רפואית (אחים או ילדים מגיל תנאי קבלה – מגורים בשכונות ובישובים הנכללים בפרויקט שיקום שכונות. מגורים בשכירות/דמי מפתח/דיור ציבורי, נזקקות לטיפול שירותי הרווחה (המשפחה או הסטודנט), שירות צבאי או לאומי/אזרחי, משך הלימודים, תארי הלימוד, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד, היקף הסיוע החיצוני למימון שכר הלימוד. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 03.12–01.11 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

קרן קציר (רש״י) בשנה. ₪ 18,000–5,000 מלגת קיום/שכר לימוד בגובה גובה מלגה – ליווי וסיוע בהמשך התואר האקדמי, עזרה לימודית. הטבות נוספות -

. בוגרי פנימיות 42 אחמהות חד הוריות הנרשמות לתואר ראשון ללא תואר קודם עד גיל אוכלוסיית היעד – רווחה. צעירים וצעירות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית במצב סוציו־אקונומי נמוך ללא עורף משפחתי במצב עוני וסיכון. מוסד אקדמי מוכר על ידי הקרן, ניתנת עדיפות לפריפריה. תנאי קבלה – כן, בתוכנית רקיע הסטודנטים נדרשים לתרום לקהילה – משתנה. האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs