חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לפי תחומי לימוד

מלגת המרכז האזרחי

שאול ווינקה רומנו ז״ל הקרן על שם עו»ד ד»ר שאול רומנו ז»ל ורעייתו, וינקה רומנו ז»ל, המנוהלת על ידי משרדנו, מעניקה מידי שנה ₪ 6,000 מלגות לימודים לסטודנטים וסטודנטיות, בגובה של 10־ כ .₪ 6,000 גובה מלגה – רפואה/משפטים/מדעי החברה. ׳ סטודנטים מצטיינים שנה ב אוכלוסיית היעד – שעות התנדבותיות במהלך השנה. 60 +)+80( ומעלה ׳ סטודנטים מצטיינים שנה ב תנאי קבלה – לא, אין צורך בהתנדבות עבור המלגה, אך כן יש להציג שהסטודנט מתנדב כיום האם ישצורך בהתנדבות? שעות שנתיות ולהגיש מסמך המעיד על כך. 60 בהיקף של 19.01–15.12 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה .₪ 5,000 גובה מלגה – סטודנטים החל מהשנה השנייה לתואר במוסד המוכר על ידי המל»ג בתחומי: רפואה, אוכלוסיית היעד – כלכלה, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית וחינוך. בעלי שירות לאומי/צבאי/אזרחי. + מעמד סוציו־אקונומי תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות בתמורה לקבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? 15.03–15.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs