חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לפי תחומי לימוד

כוכבי פיס לסיעוד .₪ 12,500 גובה מלגה – מלגה לסטודנטים לתואר ראשון בסיעוד.הרישום למלגה זו דרך המנהלות של בתי הספר אוכלוסיית היעד – לסיעוד, מיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות לסיעוד בלבד! תנאי קבלה – הלומדים במסגרת אקדמית באוניברסיטאות ובמכללות לתואר ראשון בסיעוד ותעודת ׳ . סטודנטים משנה א 1 רישוי ממשלתית כאח/ות. בתוכנית להסבת אקדמאים הלומדים במסגרת אקדמית באוניברסיטאות ובמכללות ׳ . סטודנטים משנה א 2 לתואר ראשון בסיעוד ותעודת רישוי ממשלתית כאח/ות. . סטודנטים בתוכנית הלימודים להסבת אקדמאים הלומדים בבתי ספר לאחיות לקראת תעודת רישוי 3 ממשלתית כאח/ות. שעות התנדבות במהלך השנה. 60 , כן האם ישצורך בהתנדבות? הגשה לפני תחילת שנת הלימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs