חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

מלגות לפי תחומי לימוד

קרן משפחת רוס

ללימודי סיעוד ועבודה סוציאלית. כגובה שכר הלימוד השנתי בשנה נתונה. גובה מלגה –

עמותת קרן מכבי - שירותי בריאות לא צוין. גובה מלגה – מלגה לסטודנטים לתואר ראשון שמתחילים את שנתם הראשונה ללימודי מקצועות אוכלוסיית היעד – הבריאות. קיימות גם מלגות לסטודנטים בשנים המתקדמות יותר לתואר. הסטודנטים צריכים לעבור את תהליך המיון של «מכבי» ולהתחייב לעבוד בתפקיד סייעים תנאי קבלה – אחוזי משרה במהלך לימודיהם. הם צריכים גם להתחייב להמשיך לעבוד במסגרת 40- לאחיות בהיקף של כ מכבי שירותי בריאות במשך שנה נוספת לאחר תום לימודיהם. שעות מדי שבוע. 4־ שעות עבור קשישים בקהילה ולהתנדב בהיקף של כ 120 , כן האם ישצורך בהתנדבות? 15.03–15.10 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה מצב סוציו־אקונומי המצריך סיוע במלגת לימודים (על פי תנאי האוניברסיטה). מגורים של תנאי קבלה – הסטודנט באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או הפריפריה החברתית. מועמדים שאינם מקבלים מלגות שכ»ל. ומעלה. המועמדים יעברו ראיון אישי. 70 ציון ממוצע של שעות. 120 כן, מקבלי המלגה מחויבים לפעילות התנדבותית בהיקף כולל של האם ישצורך בהתנדבות? .22.11 עד לתאריך תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן גוריון או אוניברסיטת חיפה בלבד. אוכלוסיית היעד – על הסטודנט/ית להיות לפחות בשנה שנייה של הלימודים. לימודי עבודה סוציאלית – על לימודי סיעוד – הסטודנט/ית להיות בשנה הראשונה או השנייה ללימודי התואר השני בעבודה סוציאלית.

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs