חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

במקביל להכשרה עיונית במסגרת לימודי התואר, יש חשיבות רבה לצבירת ניסיון בתחום. על כן, להלן מספר תוכניות שיוכלו לעזור לכם לצבור ניסיון מעשי במהלך התואר, בתנאים

הישגים להייטק

כאן גרים כאן גרים הינו פרויקט מגורים חברתי וחדשני במסגרתו סטודנטים יתגוררו בבתיהם של אזרחים ותיקים. מגורים. + ₪ 8,000 גובה מלגה – סמסטרים בשנה, לפחות 2 סטודנטים הלומדים במוסד לימודים המוכר על ידי המל»ג. לומד אוכלוסיית היעד – קורסים בכל סמסטר. 2 מילוי פרטים, מחויבות ורצינות. תנאי קבלה – מגורים עם האזרח/ית הוותיק/ה. + שעות במהלך השנה 160 – כן, צריך להתנדב האם ישצורך בהתנדבות? 31.10–05.05 תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה אוכלוסיית היעד – סטודנטים ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים המעוניינים בהשכלה אקדמאית – תואר ראשון בהנדסה/ מדעים מדויקים (בן גוריון, בר אילן, טכניון). מהפריפריה החברתית – כלכלית – מצב סוציו־אקונומי. מעבר קדם מכינה/ מכינה – ואז ניתן להתקבל לתוכנית. תנאי קבלה + מצב סוציו־אקונומי תנאי קבלה – אבחון פדגוגי. + למכינה – אבחון מצב סוציו־אקונומי לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה «הישגים להייטק» מעניקה הזדמנות חד פעמית לצעירים, ללא נתוני קבלה ללימודים אקדמיים ואשר מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים, לרכוש השכלה אקדמית – תואר ראשון בהנדסה ומדעים, במוסדות ההשכלה הגבוהה המובילים בישראל. גובה מלגה – בחודש, תגבורים ושיעורי עזר, קורס הכנה לפסיכומטרי, ₪ 1,200 שכר לימוד מלא, מלגת קיום בסך במכינה – ספרי לימוד, אבחון לקויות למידה, ליווי וסיוע של יועצת לימודים. , שיעורי עזר, מרתונים. ₪ 10,000 , מלגת קיום בסך ׳ לשנה א ₪ 10,000 שכ»ל בסך תואר –

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs