חוברת כיוונים למלגות 13-06-21

תוכניות/התמחויות ללימודים

תוכנית פוירשטיין

אדמאס מערך תמיכה מקיף בלימודים: ליווי בתהליך הקבלה לאוניברסיטה, ליווי אישי על ידי רכזת גובה מלגה – התוכנית במהלך כל תקופת הלימודים, חונכות אישית ותמיכה אקדמית, פעילויות העשרה לימודיות וחברתיות. תוכנית זו מבוססת על אבחון ייחודי הבוחן את פוטנציאל הלמידה של כל סטודנט, מקנה כרטיס כניסה וליווי אקדמי אישי נרחב לצעירים באוניברסיטאות. אבחון, קורס הכנה מיוחד וליווי אקדמי וחברתי במהלך התואר. גובה מלגה – ליוצאי אתיופיה ותושבי הפריפריה. אוכלוסיית היעד – נקודות 100 מינימום וציון פסיכומטרי שעומד על עד 90 בעלי תעודת בגרות עם ציון ממוצע של תנאי קבלה – פחות מהנדרש לחוג שבו הם רוצים ללמוד. לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

אפשרות לסיוע במימון שירותים שונים במהלך הלימודים. סטודנטים בני הקהילה האתיופית. אוכלוסיית היעד – מילוי טופס – פסיכומטרי ובגרות (לא מצוין תנאים). תנאי קבלה – לא, אין צורך בביצוע פעילות עבור קבלת המלגה. האם ישצורך בהתנדבות? משתנה בהתאם למוסד לימודים. תאריך הרשמה – >> לפרטים והרשמה

כל מה שרצית לדעת על מימון ללימודים

Made with FlippingBook - Online catalogs