חוברת ארנונה 2024

מעניקים פתרונות מיגון ומגדילים את היצע יחידות הדיור בעיר. אנו ממשיכים בבנייתו של פארק ההייטק, לאחר שעבודות הפיתוח בו הושלמו, לצד פתיחתו של מרכז החדשנות, שיהווה בית לקהילת יזמי ההיי טק בעיר. בנוסף לבנייתה המואצת של קריית הספורט, עם אצטדיון עירוני מושבים שהקמתו מתקדמת במהירות, 20,000 בן ארנה לכדורסל ובריכה אולימפית. כל זאת, לצד פיתוח מיזמי תיירות, בהם האגם במרינה, טיילת המזח הצפוני ובניית בתי מלון נוספים שיחזקו את מעמדה של אשדוד בתחום התיירות, ויסייעו לכלכלת העיר. נמשכת גם השקעה בחינוך שנושאת פרי בדירוגה של העיר בצמרת החינוך במדינת ישראל, בתרבות ובפעילויות העשירות במרכזים הקהילתיים ובשדרוג התשתיות ברחבי העיר. אשדוד תמשיך את השגשוג גם בשנים הקרובות, תוך שמירה על הצביון והאופי המיוחדים שלה, על אחדות תושביה ועל שימור הרב תרבותיות המאפיין אותה. אנו נמשיך לקדם את הצעירים בעיר, כך שיוכלו להמשיך לגור, ללמוד ולעבוד בעיר, ונמשיך להעניק לתושבים רמת שירות גבוהה. זה תפקידנו ונמשיך לעשות אותו נאמנה בתחושת שליחות ומחוייבות כלפי תושבי העיר כולם.

#קרדיט_צילום יקי אדרי 3

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker