חוברת ארנונה 2024

ארנונה 2024 שלכם ובשבילכם

דבר העירייה

תושבים יקרים, בימים אלו אנו נמצאים בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", שהחלה בחג שמחת תורה, עם טבח המוני מזעזע של אזרחים על ידי ארגון הטרור חמאס, חטיפת אזרחים וחיילים ונפילתם בקרבות של חיילי צה"ל. כעיר מרכזית וקרובה לרצועת עזה, אשדוד היוותה מוקד מרכזי של ירי רקטות על ידי ארגון הטרור חמאס. לצד איומים אלו, עימם שנים, התווספו אתגרים 15 אנו מתמודדים כבר רבים, בהם פגיעה בחוסן התושבים ובתחושת הביטחון. כדי להתמודד עם אתגרי המלחמה הרבים, ולחיזוק החוסן העירוני, פעלנו מיומה הראשון של המלחמה על מנת להעניק לתושבים כל סיוע נדרש, בכל המישורים, תוך שמירה, ככל האפשר על מתן שירותים עירוניים כבשגרה, על ידי עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות. במקומות בהם נפלו רקטות פעלו צוותי עירייה יעודיים שריכזו את הפניות לסיוע מול מס רכוש, ופינוי דיירים שבתיהם נפגעו למקומות לינה חלופיים, תוך טיפול בזירות והשבת המצב לקדמותו בפרק זמן קצר. זאת לצד חלוקת אלפי ערכות משחק ופנאי לבניינים ברחבי העיר, וקיום אירועי תרבות

והפגה במקלטים. בנוסף, בימים אלו אנו נערכים להצבתם של עשרות מרחבים מוגנים תקניים במוסדות חינוך חסרי מיגון או עם פערים במיגון, במטרה לאפשר חזרה לשגרת לימודים, ככל האפשר. כמו כן, הפעלנו משאבים רבים לתמיכה כלכלית בתושבים ובבעלי עסקים, עם דחיית תשלומי ופריסת תשלומים 2023 הארנונה עד לסוף שנת נוחה, לצד ביטול אגרת שימור רחובות לשנת .2024 ופטור מאגרת שילוט לשנת 2023 כמו כן, לאחר מאבק ממושך אל מול משרדי הממשלה, אשדוד הוכנסה למתווה הפיצויים לחודש אוקטובר, יחד עם יישובי העוטף והערים הסמוכות לרצועת עזה. התגובה הניצחת שלנו לטרור הוא המשך בנייתה של עירנו האהובה. ואכן, גם השנה החולפת התאפיינה בהמשך הצמיחה והפיתוח של העיר, עם זכייתם של מאות זוגות צעירים בהגרלות במסגרת דירה בהנחה, ברובע פארק לכיש שבנייתו קורמת עור וגידים, לצד קידום מיזמי התחדשות עירונית רבים של ופינוי-בינוי, ברבעי העיר הוותיקים, 38 תמ"א המשדרגים ומחדשים את האזורים הוותיקים,

2

מעניקים פתרונות מיגון ומגדילים את היצע יחידות הדיור בעיר. אנו ממשיכים בבנייתו של פארק ההייטק, לאחר שעבודות הפיתוח בו הושלמו, לצד פתיחתו של מרכז החדשנות, שיהווה בית לקהילת יזמי ההיי טק בעיר. בנוסף לבנייתה המואצת של קריית הספורט, עם אצטדיון עירוני מושבים שהקמתו מתקדמת במהירות, 20,000 בן ארנה לכדורסל ובריכה אולימפית. כל זאת, לצד פיתוח מיזמי תיירות, בהם האגם במרינה, טיילת המזח הצפוני ובניית בתי מלון נוספים שיחזקו את מעמדה של אשדוד בתחום התיירות, ויסייעו לכלכלת העיר. נמשכת גם השקעה בחינוך שנושאת פרי בדירוגה של העיר בצמרת החינוך במדינת ישראל, בתרבות ובפעילויות העשירות במרכזים הקהילתיים ובשדרוג התשתיות ברחבי העיר. אשדוד תמשיך את השגשוג גם בשנים הקרובות, תוך שמירה על הצביון והאופי המיוחדים שלה, על אחדות תושביה ועל שימור הרב תרבותיות המאפיין אותה. אנו נמשיך לקדם את הצעירים בעיר, כך שיוכלו להמשיך לגור, ללמוד ולעבוד בעיר, ונמשיך להעניק לתושבים רמת שירות גבוהה. זה תפקידנו ונמשיך לעשות אותו נאמנה בתחושת שליחות ומחוייבות כלפי תושבי העיר כולם.

#קרדיט_צילום יקי אדרי 3

3

תוכן עניינים

דבר העירייה ארנונה ואגרת שמירה אפשרויות תשלום שירות ללא הגעה לאגף אמנת שירות הנחות בארנונה דרכי התקשורת ושעות קבלת קהל שירות אישי במחלקת עסקים גבייה ואכיפה

2 5 7 9

10 12 22 23 24

משרדי אגף הגבייה החדשים והנגישים נמצאים כעת " ב"מרכז שירות לתושב (רובע הסיטי, בסמוך למרכז "כיוונים") 4 רח' הקליטה my visit בזימון תור בלבד באפליקציית כל שירותי הארנונה - למגורים ולעסקים, הנחות, חב' הגבייה "מילגם", חניה ועוד ניתן לקבל את השירות באופן מקוון באתר העירייה ashdod.muni.il

טפסים מקוונים בתחום ארנונה וגבייה

זימון תורים באינטרנט לאגף הגבייה >> לחץ כאן

>> לחץ כאן

#קרדיט_צילום אביבית וקנין

4

ארנונה ואגרת שמירה

ארנונה מהי? ארנונה היא מס המוטל על פי חוק על מחזיקי נכסים (דירות מגורים ונכסים לשימושים אחרים). הארנונה מוטלת על כל הנכסים שבתחום שיפוטה של העירייה. היא משמשת למימון כלל פעולותיה ולמתן שירותים שונים לתושבי העיר, לרבות בתחומים הבאים: חינוך, תרבות וספורט, רווחה ושירותי קהילה, תברואה ופינוי אשפה, שיפור פני העיר, כבישים ומדרכות, רמזורים ותאורת רחובות, גינון פארקים וחופי רחצה, תכנון ובניין עיר ועוד. הגשת השגה על חיובי ארנונה מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס. השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה תוך יום ממועד קבלת החיוב השנתי או ממועד קבלת 90 החיוב לנכס חדש. דרכי הגשת השגה . באתר עיריית אשדוד באמצעות טפסים 1 מקוונים. אגף הגבייה/טופס בקשה להגשת השגה בארנונה. . בדואר רשום או במסירה פיזית של ההשגה 2 , לידי 4 לכתובת: אגף הגבייה, רחוב הקליטה מנהל הארנונה בעיריית אשדוד. , יש לאשר 08-8545844 . בפקס שמספרו 3 08-8545441 את קבלת תוכן הפקס בטלפון ימים 60 תשובת מנהל הארנונה תינתן בתום מיום קבלת ההשגה במשרדו. לתשומת לבכם – הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע על מנת להימנע מתשלום של ריבית פיגורים והצמדה. בכל מקרה שתתקבל ההשגה או שיתקבל הערר שהגיש המחזיק בנכס, יוחזרו לו תשלומי היתר ששילם.

חיובי הארנונה, כיצד הם נקבעים

חיובי הארנונה הם שנתיים ומתייחסים לתקופה 1/1/2024-31/12/2024 הארנונה השנתית מחושבת על פי שטחו של הנכס, מיקומו והשימוש הנעשה בו (מגורים, עסקים, תעשייה וכו’) בהתאם למידות החוץ שלו ובצירוף חלק יחסי בשטחים משותפים. כמפורט בלוח התעריפים כמפורט .2024 בצו הארנונה לשנת לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, מהווה העיר אשדוד איזור מס אחד. לקביעת שיעורי הארנונה על נכסים ליתר השימושים שאינם מגורים – מסחר, משרדים ועסקים, תעשייה ומלאכה וכו’, חולקה העיר לחמישה אזורי מס. 2024 על פי החוק עדכון תעריפי הארנונה לשנת לעומת התעריפים שהיו 2.68% הינו בשיעור של ובכפוף לכל שינוי/עדכון 1/1/2023 - בתוקף ב בכל חוק אשר יחול כדין. )02/2008 עפ"י הנחיית משרד הפנים (חוזר מנכ"ל רשות ציבורית מחויבת בביצוע סקר נכסים שנים. לפיכך, הרינו 5 בתחום אחריותה כל אינה סופית 2024 להודיעכם כי השומה לשנת וכי אנו נערכים לבצע מדידה לכלל הנכסים בעיר.

5

מועדי תשלום הארנונה 2024 ואגרת השמירה לשנת יש 2024 תשלום הארנונה על פי חוק לשנת .1/1/2024 - לבצע ב למרות האמור לעיל, החליטה מועצת העיר 2024 כי ניתן לשלם את חיובי הארנונה לשנת תשלומים דו-חודשיים שווים וצמודים 6– ב למדד בתאריכים: 1/7/24 | 1/5/24 | 1/3/24 | 31/1/24 .1/11/24 | 1/9/24 תשלומים שיבוצעו לאחר מועדים אלה, יחויבו בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות, ריבית והפרשי הצמדה .1980 על תשלומי חובה – התש”מ מחזיק שלא יפרע שני תשלומים תקופתיים שוטפים במועדם, יחויב מיידית בתשלום מלוא יתרת הארנונה השנתית על פי כל דין.

אגרת שמירה – מהי? האגרה מיועדת למימון אבטחה ולהגברת ביטחון התושבים ומוטלת על פי חוק עזר עירוני. על מי חל תשלום אגרת השמירה? כל בתי האב והעסקים באשדוד, חייבים בתשלום האגרה. כמה נשלם עבור אגרת שמירה :)1/11/2023 – (נכון ל מ”ר לשנה 100 למ”ר, עד ₪ 1.92 – מגורים לשנה). ₪192.07 : (מקסימום לתשלום לשנה. ₪192.07 - מ”ר 500 – עד עסקים לשנה (על פי חוק ₪576.21 - מ”ר 500 מעל העזר העירוני לאגרת השמירה התעריפים מתעדכנים בהתאם לעדכון המדד). התשלום ייעשה באמצעות שוברי התשלום שהם חלק מחשבון הארנונה הדו – חודשי.

#קרדיט_צילום נתנאל פריאנטי 6

6

אפשרויות תשלום

• אם סכום הארנונה השנתית הנחה 1% .₪ 150,000 עד ₪ 80,0001- הינו מ • הנחה אם סכום הארנונה השנתית 0.5% .₪ 250,000 עד ₪ 150,001- הינו מ • לא תינתן הנחה. ₪ 250,0001- מ הבהרה חשובה: הסכומים שלעיל מתייחסים לחיובים שנתיים למשלם, בגין כל נכסיו. בכל 10- הוראת קבע מחשבון הבנק תחויב ב חודש. המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המצ"ב ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה: באמצעות טופס מקוון. . תשלום בה"ק בכרטיס אשראי 2 המשלמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יחויבו ע"י חברות האשראי על פי ההסדרים שבתוקף: תשלום על חשבון תשלומים שוטפים עד לתשלום דו-חודשי, ועד ₪ 15,000 לסכום של לתשלום שנתי. ₪ 90,000 לסכום של תשלומים 12- למשלם יתחלק החיוב ל חודשיים ורצופים ותינתן הנחה בשיעור של מחיובי הארנונה – המעוניינים להצטרף 1% להו"ק בכרטיס אשראי ימלאו את הטופס >> המקוון המעוניינים להצטרף להסדר זה יפנו לבנק בו מתנהל חשבונם, ימלאו את הטופס המקוון ויעבירו לאגף הגבייה את ההרשאה החתומה >> באמצעות טופס מקוון . תשלום רגיל בבנק או באמצעות אתר 3 אינו מזכה www.paybill.co.il התשלומים בהנחה.

על מנת לחסוך טרדה, הוצאות מיותרות וחיובי ריבית פיגורים, מומלץ לשלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי. החיוב הדו-חודשי ייגבה בשני תשלומים שווים ללא תוספת הצמדה וריבית (למשלמים בהוראת קבע שחיובם השנתי בגין לשנה). ₪ 250,000 כל נכסיהם אינו עולה על

אפשרויות התשלום הם:

תשלום שנתי מחזיק בנכס ששילם את הארנונה השנתית יהיה זכאי 31/1/2024 בתשלום אחד עד ליום מהחיוב השנתי. 1% להנחה בשיעור של

תשלום תקופתי

. תשלום בה"ק בנקאית 1 מחזיק בנכס ששילם את הארנונה התקופתית בה"ק בנקאית יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן: • אם סכום הארנונה השנתית הנחה 2% .₪ 80,000 הינו עד

7

7

זוכרים את מועדי התשלום, ונמנעים מקנסות ומפעולות אכיפה. יש לשלם את החשבונות הדו-חודשיים במועדם. המאחרים בתשלום יחויבו בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה על פי חוק וייתכן כי יחוייבו בתשלום מיידי בסך מלוא החיוב השנתי. יינקטו אמצעי אכיפה כנגד המחזיק בנכס שלא ישלם את יתרת חובותיו לאחר קבלת התראה. לרבות עיקול שכר, עיקול חשבונות בנק, תפיסת רכוש ומיטלטלין, הטלת עיקולי צד ג’, כגון עיקולי תקבולים מכרטיסי אשראי, החזרי מע”מ ומס הכנסה, קופות גמל וקופות השתלמות, רישומי הערות אזהרה בטאבו וכן פעולות נוספות בהתאם לפקודת המיסים גבייה. וכן תיתכנה הגשת תביעות בסדר דין מקוצר ופעולות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל של בתי המשפט. סילוק החובות במועדם ימנע אי נעימויות, פעולות אכיפה והוצאות מיותרות. הטיפול בגביית תשלומי חובות הארנונה, אגרות שילוט וחובות אחרים, נמסר לחברת מילגם שזכתה במכרז מטעם העירייה.

כיצד והיכן ניתן לשלם את החיוב התקופתי או החיוב השנתי? הסדרי התשלום השונים לביצוע תשלומי הארנונה ואגרת השמירה התקופתיים נועדו להקל על התושבים ולמנוע מהם הגעה לאגף הגבייה והמתנה בתור. את החשבונות ניתן לשלם: באמצעות אתר האינטרנט העירוני www.ashdod.muni.il : בכתובת בכל סניפי הבנקים. בכל סניפי בנק הדואר - במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי. במוקד התשלומים הטלפוני של אגף הגבייה בטלפון שמספרו (כוכבית) *אשדוד או *37222 .) 1-222-37222 (לחיוג ממרכזיות באמצעות כל כרטיסי האשראי. תשלום באמצעות מענה טלפוני אנושי: 08:00–20:00 ימים א’-ה’ בין השעות 08:00-12:00 יום ו׳ וערבי חג מענה טלפוני מוקלט: שעות ביממה פרט לשבתות וחגים. 24

#קרדיט_צילום בויה פוטו

8 8

היום יותר מתמיד אין צורך להגיע לאגף הגבייה

את מרבית השירותים ניתן לבצע מהבית ללא הגעה לאגף! שירות מקוון ומהיר באמצעות טפסים מקוונים

הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה. myvisit אם בכל זאת ברצונכם להגיע לאגף הגבייה, חובה להזמין תור באמצעות אפליקציית .)*37222 (דרך אתר האינטרנט העירוני או הטלפון החכם או באמצעות המוקד הטלפוני לא יתקבל תור ללא תיאום מראש!

9

9

של עיריית אשדוד אמנת השירות משדרגים את

אמנת שירות אגף הגבייה אמנת שירות זו מהווה כתב התחייבות בין עיריית אשדוד - אגף הגבייה לתושבי העיר ומקבלי השירות לעמידה בביצוע איכותי, נגיש וזמין של מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי האגף, בהתאם , התושב במרכז. אגף הגבייה הציב כיעד מרכזי את קידומם ואת טיפוחם יחיאל לסרי לחזון ראש העיר, ד״ר של ערכי השירות המתבססים על תפיסה ארגונית הממוקדת בתושב. שירותים מקוונים אלה המוצגים באמנת השירות חוסכים עבורכם הגעה לאגף הגבייה. כל זאת באמצעות שליחת פקס/מייל. arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-8545445 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא מגורים – ניתן לפנות באמצעות פקס b.arnona@ashdod.muni.il מייל: 08-9561397 : לקבלת שירותים מקוונים בנושא עסקים – ניתן לפנות באמצעות פקס

זמן ביצוע (ימי עבודה)

תנאי ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

החלפת מחזיקים בנכס

הגשת חוזה שכירות הכולל צילום ת”ז של המשלם הנכנס ובתנאי שאין צורך בבדיקת מפקח

ביצוע פעולות החלפת המחזיק במערכת, הפקת שוברי תשלום למשלם היוצא ולמשלם הנכנס

ימים 3 עד

החלפת מחזיקים בנכס

עדכון הוראת קבע

הוראת קבע בבנק – בתנאי שהוגשה הרשאה חתומה על ידי הבנק. הוראת קבע באשראי – בתנאי שהלקוח מילא את טופס ה”ק עם פרטי כרטיס האשראי

עדכון פרטי הוראת הקבע במערכת הגבייה

ימים 3 עד

עדכון הוראת קבע

קבלת אישורים (לא כולל אישורים לטאבו)

הפקת האישור המבוקש ושליחתו ללקוח

הפקת האישור המבוקש על ידי הלקוח

ימים 3 עד

קבלת שובר לתשלום

הפקת שובר לתשלום ושליחתו ללקוח

ימים 3 עד

הפקת שובר לתשלום ללקוח

10

www.ashdod.muni.il

זמן ביצוע (ימי עבודה)

תנאי ביצוע

התחייבות המחלקה

השירות

אישור לטאבו

סריקת המסמכים למערכת הגבייה, קבלת אישור ממורשית החתימה, גביית מיסים ואגרה מהלקוח והכנת האישור לטאבו סריקת המסמכים למערכת הגבייה ולפורטל אישורי הטאבו, גביית מיסים ואגרה מהלקוח. אם מדובר בהעברת בעלות אזי רישום הלקוח כמחזיק בנכס, העברת המסמכים לסבב חתימות במחלקת הנדסה עדכון הלקוח טלפונית כאשר התקבל אישור/חיוב ממחלקת הנדסה הנחות על פי חוק/על פי מבחן הכנסה הנחות הדורשות אישור ועדה הנחות בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים ריקים הזנת פטור נכס ריק במערכת הגבייה לאחר תום הבדיקות והאישור הסופי בדיקה ראשונית של מפקח בנכסים לא ראויים לשימוש הזנת פטור ומענה סופי לאחר החלטת ועדה/מנהלת מח’ שומה מילוי בקשה להחזר כספים, העברה למחלקת בקרה לאישור יתרת הזכות, העברה למורשית חתימה, העברה למבצעת ההחזר בפועל שינוי כתובת למשלוח דואר נכס לא ראוי לשימוש טיפול בהחזרי כספים פניות / תלונות הציבור מענה ראשוני מענה סופי נכס ריק

הנפקת אישור עירייה לטאבו בבנייה רוויה שאינה קומה ראשונה או אחרונה שאינה מצריכה אישור הנדסה

מותנה בתשלום הארנונה ואגרת הטאבו

ימים 3 עד

מותנה בהמצאת כל המסמכים הנדרשים

45 עד ימים

הנפקת אישור עירייה לטאבו בנכסים אחרים

ימים 3 עד קבלת האישור מותנה בתשלום המיסים

ימים 7 עד מותנה בהגשת

המסמכים הרלוונטים העומדים בקריטריונים

טיפול בבקשה להנחה

45 עד ימים

ימים 2 עד

מענה לפניות/תלונות ציבור

30 עד ימים

30 עד ימים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור נכס ריק

14 עד ימים

בדיקת מפקח

ימים 7 עד

הזנת פטור ומענה סופי

30 עד ימים

ביצוע החזר כספים ללקוח

ימים 3

שינוי כתובת למשלוח דואר

11

www.ashdod.muni.il

זכאות להנחות בארנונה למגורים הנחות על תשלומי ארנונה למגורים נקבעו בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) ונקבעים גם מפעם בפעם בתקנות 1993- התשנ”ג שמפרסם שר הפנים. בחיובי הארנונה לשנת נכללות כבר ההנחות לאותם מחזיקי נכסים 2024 במגורים שלגביהם היה מידע בידי העירייה על זכאותם להנחה, בעת הכנת החיובים השנתיים. בטבלת “הנחות בארנונה” שלהלן מובאים בקצרה הכללים והקריטריונים המזכים בהנחות.

הנחות בארנונה

בקשת הנחה לשנה שוטפת יש להגיש לא 31.12.24 יאוחר מתאריך הסברים כלליים נוספים לנושא ההנחות בארנונה: לא יינתנו הנחות כפולות. “מחזיקים בנכס יוכלו ליהנות מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבין ההנחות להן הם זכאים.״ ועדת הנחות לנזקקים בנכסי מגורים- בנוסף לפטורים ולהנחות המפורטות בטבלת “הנחות בארנונה” פועלת בעירייה ועדה למתן הנחות הדנה בבקשות של תושבים נזקקים שנגרמות להם הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד בשנת בשל אחת מאלה: 2024 המס • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של מחזיק הנכס ו/או של בן משפחתו. • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי. בסמכות הוועדה לתת הנחה חד פעמית בגין ארנונה בשנת המס השוטפת, בשיעור של עד מהארנונה השנתית למגורים. 70%

בקשה להנחה יש להגיש באמצעות טופס פנייה דיגיטלי.

רשימת הטפסים נמצאת >> באתר עיריית אשדוד

>> לחץ | הנחה על פי חוק >> לחץ | הנחה לפי מבחן הכנסה

>> לחץ | בקשה להנחה בעקבות החמרת מצב

#קרדיט_צילום תומר טרבלסי

12

12

הנחות בארנונה במגורים

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס • המבקש הינו בגיל המתאים • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

25%

שאינו מקבל אזרח ותיק גימלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה עבודה. אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים) גם אם אינם, מקבלים קצבה מביטוח לאומי. אזרח ותיק המקבל גמלה נוספת לנכה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הגשת בקשה בכתב חתומה • המבקש הינו בגיל המתאים.

מ”ר 100 עד

30%

• סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, מהשכר הממוצע 100% אינו עולה על במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה. • במקרה בו גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד: אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה מכל מקור מהשכר 150% שהוא אינו עולה על הממוצע במשק. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש הינו בגיל המתאים. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

100%

מ”ר 100 עד

100%

אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ומקבל: • קצבת זקנה. • קצבת שארים. • קצבת תלויים. • קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה. • מקבל גמלה נוספת לנכה.

13

13

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר בהוסטל או דיור מוגן. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

מ”ר 100 עד

80%

נכות אי כושר • נכה הזכאי לקצבה חודשית 75% ודרגת נכותו היא ומעלה. • נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר ומעלה. 75% צמיתה היא בשיעור של נכות רפואית ומעלה או מי שטרם 90% קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור. לפי פרק ו’ לחוק גמלת סיעוד הביטוח.

• המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

מ”ר 100 עד

40%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. • המבקש מחזיק בנכס. • הילד מתגורר בבית הוריו. • הוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה. • מקבל ישירות את 18 ילד מעל גיל הקצבה על שמו והוריו היו זכאים לקצבת ילד נכה בגינו בעבר.

מ”ר 100 עד

70%

הנחה לכל שטח הדירה

90%

הנושא תעודת עיוור. עיוור

מ”ר 100 עד

33%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס).

#קרדיט_צילום אבי אלון

14

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי. • חודשים 6 המציא אישור שקיבל הבטחת הכנסה. • המבקש מחזיק בנכס. • המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה. • הומצא אישור מביטוח לאומי. • הוגשה בקשה חתומה.

מ”ר 100 עד

100%

אסיר ציון

נפשות 4 עד 70 - עד מ”ר 4 מעל נפשות - עד מ”ר 90 נפשות 4 עד 70 - עד מ”ר ------- 4 מעל נפשות - עד מ”ר 90

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה. • הוגשה בקשה חתומה.

66%

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: • מקבלי גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות .1957 הנאצים, תשי”ז • .)BEG( מקבלי גמלת ממשלת גרמניה • .)OFG( מקבלי גמל, ממשלת הולנד • .)WUV( מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק .1957 הבלגי משנת ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה.

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצגה אסמכתה מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.

מ”ר 70 עד

66%

15

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה .2 בגין קרן

מ”ר 70 עד

66%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע ” אשר לא 2 בשם “הסכם קרן קיבלו הנחה בארנונה עד כה. נפגעי מלחמה • נכה צה”ל. • נכה פעולות איבה. • נכה פעולות איבה במחלקת השחרור. • נכה משטרה. • משפחה שכולה (חייל שנספה). • שארים שכולים (פעולות איבה). פטור חיילים • חייל בשירות סדיר עד תום חודשים מיום שחרורו. 4 • מתנדבת בשירות לאומי - כל עוד היא משרתת. • משרת בשירות אזרחי מלא 40 (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע חודשים). 12 בתקופה של • משרת בשירות אזרחי חלקי (משך השירות הינו שעות שבועיות בממוצע 20 חודשים). 24 בתקופה של

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים בהתאם.

נפשות 4 עד מ”ר 70 – עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 - עד

66%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצאו אישורים מתאימים. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה. • הוגשה בקשה חתומה.

נפשות 4 עד מ”ר 70 – עד

100%

100% 100%

נפשות 4 מעל מ”ר 90 - עד

50%

#קרדיט_צילום איליה קורוטקין

16

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח נפשות 4 עד מ”ר 70 עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 עד

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי. • כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי ובו מצויין משך השירות.

75%

משרת בשירות אזרחי חברתי (משך השירות הינו מלא שעות שבועיות בממוצע 30 חודשים) - 24 בתקופה של כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי חברתי (משך השירות הינו חלקי שעות שבועיות בממוצע 20 חודשים) - 36 בתקופה של כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי בטחוני שעות 36 (משך השירות הינו חודשים) 24 שבועיות במשך - כל עוד הוא משרת. משרת בשירות אזרחי משמר (משך השירות הינו מלא שעות שבועיות בממוצע 40 חודשים) - 12 בתקופה של כל עוד הוא משרת.

50%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

100%

#קרדיט_צילום מייק אדרי

17

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח נפשות 4 עד מ”ר 70 עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 עד נפשות 4 עד מ”ר 70 עד נפשות 4 מעל מ”ר 90 עד

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מינהלת השירות האזרחי - לאומי.

50%

משרת בשירות אזרחי משמר במסלול מפוצל שעות 20 (משך השירות הינו שבועיות בממוצע בתקופה חודשים) - כל עוד 24 של הוא משרת. שמשרת חייל מילואים בתפקיד פיקודי. בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ומועברת לרשות ע"י צה"ל ברשימה שמית. ההנחה היא עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.

• רשימת הזכאים להנחה זו מועברת ע"י משרד הביטחון מידי שנה וההנחה ניתנת אוטומט בחשבון הארנונה ללא צורך בהגשת בקשה.

100 עד 25% מ"ר משטח הדירה.

על כל השטח • המבקש מחזיק בנכס.

5%

משרת בשירות מילואים פעיל

• הומצא אישור רשמי מצה״ל או תעודת משרת מילואים פעיל. • המבקש מחזיק בנכס. • אישור ועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק .2005 תשלומים לפדויי שבי, תשס”ה • המבקש מחזיק בנכס. • אישור מרשות הזיכרון “יד ושם”. • הוגשה בקשה חתומה. • המבקש מחזיק בנכס. • הוגשה בקשה חתומה. • נמסרו מסמכים להוכחת זכאות, אישור של משרד לקליטת עלייה. • 24 חודשים מתוך 12 זכאות למשך חודשים שמיום הרישום במרשם אוכלוסין כעולה.

מ”ר 100 עד

20%

פדוי שבי

מ”ר 70 עד

66%

חסיד אומות עולם

מ”ר 100 עד

90%

עולה חדש אזרח עולה

18

שיעור ההנחה המרבי

תיאור ההנחה

הגבלה מרבית של שטח

תנאים לקבלת ההנחה

• המבקש מחזיק בנכס. • הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. • מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי 1/1/2003 מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא חלה הפסקה בת חודשים רצופים לפחות בזכאותו 6 לגמלה. • המבקש מחזיק בנכס. * הוגשה בקשה חתומה. * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות (צילום ת”ז שלו ושל ילדיו) ותעודת גרושין/ הסכם גירושין/תעודת פטירה. • אם הילד בשירות לאומי/צבאי יש להמציא אישור מהמוסד בו משרת.

מ”ר 100 עד

70%

וגמלת גמלת הבטחת הכנסה דמי מזונות ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני באופן רציף ולא 1/1/2003 חודשים 6 חלה הפסקה בת רצופים לפחות בזכאותו לגמלה. הורה עצמאי • כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה .1992 עצמאי, תשנ”ב • הורה עצמאי לילד המתגורר מתנדבת בשירות הלאומי - כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על שנה. 21 • אישור על פתיחת תיק חודשים. 24 גירושין מעל • אלמנים לילדים המתגוררים או עד 18 עמם עד גיל ובתנאי שמשרתים 21 גיל בשירות סדיר או בשירות לאומי. איתו המשרת בפועל בשירות סדיר או בת

מ”ר 100 עד

20%

* בהתאם לטבלת הכנסה שתהיה בתוקף .1/1/2024- מ * הוגשה בקשה חתומה.

בהתאם לטבלת הכנסה

> הנחה על פי מבחן הכנסה

#קרדיט_צילום מייק אדרי

19 19

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה

הזכאים להנחה

סוג ההנחה

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון העובדה שהבניין חדש וריק. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה.

מחזיק בבניין שהוא הבעל

100% מכל שטח הבניין (לתקופה חודשים) 12 של עד

בניין > חדש

הראשון של בניין חדש ריק. שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה 12 רצופה של עד חודשים. המחזיק בבניין ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה יום 30 של לפחות ברציפות.

• הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה כי הנכס ריק מכל אדם וחפץ • העירייה רשאית לערוך ביקורת בבניין במהלך התקופה בה ניתנת ההנחה. • נכס ריק שאינו בשימוש ושאינו נכס מגורים, זכאי להקלה נוספת בארנונה בשיעור של חודשים נוספים. 30 לתקופה של 50% בתקופת ההנחה, הנכס יסווג לפי השימוש המותר בהיתר. לצורך כך, על המחזיק להגיש היתר בתוקף. • הגשת הודעה בכתב ובה פרטי המבקש, פרטי הנכס וציון תקופה שבעבורה מבוקשת ההנחה וציון העובדה שהבניין נהרס או ניזוק שאי אפשר לשבת בו. • יש לצרף מסמכים המאמתים את סיבת הבקשה • ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה. • העירייה רשאית לערוך ביקורת בנכס.

100% מכל שטח הבניין (לתקופה חודשים במצטבר, 6 של עד כל עוד לא שונתה הבעלות בבניין)

בניין > ריק

• פטור לכל שטח הבניין בשלוש השנים הראשונות 330 בהתאם לסעיף לפקודת העיריות. • לאחר תקופה זו תעריף מופחת לפי פקודת העיריות

המחזיק בבניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו..

בניין שאינו ראוי לשימוש >

#קרדיט_צילום שי אביטל

20

מסמכים נדרשים

שיעור ההנחה מארנונה

הזכאים להנחה

סוג ההנחה נכה צה”ל בעסק

• אישור משרד הביטחון על זכאות לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים 1959 - (תגמולים ושיקום), התשי”ט (נוסח משולב) • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף לפקודת מס הכנסה לשנה 181 עד 174 הנוכחית. או אם היה חייב במקדמות - אישור כי אינו חייב במס הכנסה לאותה שנת כספים.

• מחזיק בעסק שהוא נכה צה”ל, הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), (נוסח משולב) 1959 - התשי”ט • הפטור ממקדמות מס לפי לפקודת מס 181 עד 174 סעיף הכנסה או היה חייב במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד. המחזיק בנכס שנתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן: • המחזיק הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף. שטח מ”ר. 75 העסק אינו עולה על • 65 המחזיק הוא גבר שמלאו לו שנה. 60 או אישה שמלאו לה • המחזיק הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו כמשמעותם בחוק מס ערך, אינו 1976 – מוסף, התשל”ו ₪316,605.59 עולה על . הסכום )2023 (נכון לינואר האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת כל שנת כספים. • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק, מחמת הכנסה נמוכה (הכנסה לפי מספר נפשות)

על כל השטח 2/3

• טופס “בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית לעסק “ • דוח שומה מאושר ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה הכולל מחזור (נכון ₪ 316,605.59 עסקאות נמוך מ- .)2023 לינואר • מסמכים על הכנסה מכל מקור שהוא שלו ושל אלה המתגוררים אתו, כולל גמלאות קצבה וכו’ לחודשים אוקטובר -דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה. • למתגורר מחוץ לאשדוד: אישור מהרשות המקומית שהוא מתגורר בה על זכאותו להנחה בגין דירת מגוריו וסוגה.

שיעור ההנחה עד השיעור לה הוא זכאי מחמת הכנסה חודשית נמוכה באותה שנת כספים בגין דירת מגוריו, מ”ר משטח 40 ועד הנכס. ההנחה מותנית באישור ועדת הנחות.

עוסק זעיר

21

הקשר שלכם איתנו

היחידה לטיפול בפניות הציבור: לפניות הציבור באגף הגבייה באמצעות דוא״ל: rinat@ashdod.muni.il נציג קבילות הציבור - עו״ד דוד דבש לשירותכם ובדוא״ל: 08-8545893 : בפקס pniot@ashdod.muni.il

לבירורים לתשלומים ולקבלת שירות יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף הגבייה .)*37222( בטלפון *אשדוד מענה טלפוני ממוחשב לתשלומים שעות ביממה 2 4 (למעט שבתות וחגים). מענה טלפוני אנושי לתשלומים ובירורים: 08:00–20:00 : ימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-12:00 : יום ו’ וערבי חג בין השעות אשדוד. 28 ת.ד 4 רחוב הקליטה קבלת קהל במשרדי אגף הגבייה :4 ברח׳ הקליטה 16:00-18:00 ,09:00-12:00 : בימים א׳ בין השעות 09:00-12:30 : בימים ב', ג׳, ה' בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל שעות קבלת קהל במילגם ובמחלקת חניה: בימים א׳- ג׳ בין השעות 16:15-18:15 ,08:15-13:00 08:15-13:00 ימים ב׳ ו-ה׳ בין השעות ביום ד' אין קבלת קהל מהפיכת השירות באגף הגבייה נמשכת. כבר אין צורך להגיע לאגף הגבייה. את מרבית השירותים ניתן לקבל מהבית, בנוחות ובמהירות. אגף הגבייה מטפל בפניות באמצעות טפסים מקוונים תוך מתן קדימות להן. "הטפסים המקוונים נמצאים באתר עיריית אשדוד, שירותים בקליק, שירות מקוון בגבייה". פנייה בכתב: אגף הגבייה, עיריית אשדוד

שירות עד הבית לאוכלוסיות קשישות

"כחלק משיפור השירות לתושב ולצד השאיפה להנגיש את השירותים גם לאוכלוסיות מיוחדות ולשמור על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות – יזם אגף הגבייה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים שירות חדש, ממש עד הבית. השירות מיועד לניצולי שואה, לאזרחים ותיקים, ולתושבים המוגדרים כסיעודיים, והוא כולל הגעה של צוות מאגף הגבייה עד למועדון היום או לבית התושב עצמו. הצוות יבצע עבורו את הבדיקה ואת הפעולות הנדרשות בנושא הנחה בארנונה בלבד.״ תושבים המשתייכים לאוכלוסיות המיוחדות מוזמנים לפנות לגב' סיוון כהן רביבו 08-9568101 | 08-8545439 בטלפונים 15:00 עד 8:30 בימים א'-ה' בין השעות

22

לשירותכם במחלקת עסקים

שירות אישי במחלקת עסקים

מחלקת העסקים משמשת כמרכז שירות עירוני לבעלי עסקים בנושא ארנונה, שילוט, שימור רחובות וגבייה. מרכז השירות מספק לבעל העסק מידע רלוונטי ועדכני, שירות אישי ע"י נציגת שירות אזורית המלווה את העסק בכל פנייה בנושאי ארנונה וגבייה. פנייה לקבלת שירות יכול ותתבצע באמצעות שירות פרונטאלי ו/או באמצעות שירותים מקוונים מתקדמים, כולל אפשרות לתאום פגישה בבית העסק ללא עלות ובתאום מראש. עבורנו, שירות איכותי ומקצועי - הם ערך עליון. זמני קבלת קהל - בזימון תור בלבד: 16:00-18:00 ,09:00-12:00 יום א' - בין השעות 09:00-12:30 ימים ב', ג׳, ה׳- בין השעות

לרשותכם, פעולות שאפשר לבצע באמצעות טפסים מקוונים. הלינקים לטפסים המקוונים נמצאים באתר שירות מקוון בגבייה. > העירייה: שירותים בקליק

החלפת מחזיק בנכס הוראת קבע באשראי שינוי כתובת למשלוח דואר

בקשה לנכס ריק

הוראת קבע בבנק בקשה להנחה עוסק זעיר קבלת שוברים בדוא"ל

הנחת נכה צה"ל

יום ד' - אין קבלת קהל 08-9561398 : מס' טלפון

לריסה טרייגר אזורים: א', ב', ג' ועורף הנמל שריתה בר זיו אזור התעשייה הכבדה - קריית איתנים אתי אילוז אזורים: ה', אזור תעשייה צפוני - פארק עוגנים רחל לוי אזורים: ד' ואזוה"ת הקלה - קריית חלוצים, מתחם ביג וסטאר סנטר אורית פרץ אזורים: ו׳- יז׳, קריה, מע"ר צפון הלן כהן אזורים: סיטי, מרינה גליה אביר שילוט ושימור רחובות נציגות מחלקת העסקים – לשירותכם:

זמני מענה טלפוני מזכירות המחלקה: 08:30-15:00 ימים א'-ה' בין השעות 4 כתובת: הקליטה My Visit בזימון תור בלבד באפליקציה

מוקד בירורים ותשלומים *37222 טלפון: שעות פעילות: 08:00-20:00 ימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 ימי ו' וערבי חג בין השעות 12223722 טלפון רב קווי שעות ביממה, 24 מענה טלפוני ממוחשב למעט שבתות וחגים.

23

תושבים יקרים! עיריית אשדוד נערכת לביצוע אכיפת קנסות בגין עבירות שבוצעו על פי חוקי העזר העירוניים שטרם שולמו. על מנת להימנע מפעולות אכיפה מיותרות ומאי נעימות אבקשכם לדאוג לשלם את חובכם. 08:15-16:30 לנוחיותכם ניתן לפנות למוקד הגבייה לבירורים/תשלומים בימים א׳-ה׳, בין השעות 077-7741272 בטלפון: מחלקת חניה 08-9568033 : פקס | אשדוד 4 רחוב הקליטה מחלקת פיקוח עירוני 08-8634870 : פקס | 08-8634864/5/6 : אשדוד טלפון 88 רחוב ז’בוטינסקי 08-9267119 : פקס | 08-9238654 : אשדוד טלפון 5 רחוב הראשונים מחלקת שיטור עירוני אשדוד 4 רחוב הקליטה היחידה לאכיפה סביבתית (איכות הסביבה) 08-8545242 : פקס | 08-9568296 טלפון

או באפליקציית אשדודית, www.ashdod.muni.il : באתר העירייה בכתובת ניתן לבצע את הפעולות הבאות: צפייה בצילומים של הרכב בגינו ניתן הדו״ח

תשלום הדו״ח הגשת ערעור הגשת בקשה להישפט

הטפסים נמצאים באתר עיריית אשדוד. שירותים בקליק, חניה

www.ashdod.muni.il : כל הפרטים ב

24

#קרדיט_צילום אורי קריספין 25

ארנונה 2024 שלכם ובשבילכם

#קרדיט_צילום אורי קריספין

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker