חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – אופניים המשך

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016 החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו - 2016

להולך רגל- לא ינהג אדם רכב ולא ילך ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות ,למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי נהג/עובר דרך לא ישתמש בכביש/שביל/נתיב המיועד לסוג עובר דרך אחר בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסוים של כלי רכב או לעוברי דרך מסוימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים. לא ינהג אדם רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, אלא לשם חצייתם כדי להי כנס לחצרים או לצאת מהם

169

100

195

34 א

500

180

38 א

250

181

לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה

114

250

182

רוכב אופניים ממונעים מתחת לגיל 14 לא ירכיב אדם אחר עליהם, בהמשך לאמור בתקנת משנה (א) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים ממונעים

הרכבה

124 ג

250

190

3

Made with FlippingBook - Share PDF online