חוקי עזר לפקחים 03-2024

חוק עזר – גנים ציבוריים

מספר סידורי במסופון

הסבר

תת סעיף

חוק עזר

שם תקנה

סכום

חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961 חוק עזר לאשדוד (הגנה על הצומח) התשכ"ב- 1961

השחתת צמחים

השחתת צמחים

2

320

73

עקר צמח, או השחיתו, או גדעו השמידו ו/או הסיר ממנו קליפתו, או דרך עלי

השחית עצים

73 (2)

320

114

המצאות בגן בשעה אסורה

המצאות בגן

3

475

57

כניסה למקום אסור בגן

כניסה למקום גדור

3

320

74

השחתת צמחים ע"י משחק

משחקים בכדור

4

320

75

טיפוס במגן במקום אסור

טיפוס על עצים

5

320

76

קשר בעל חיים ובכך השחית צמחים בגן

קשירת בעלי חיים לעצים

6

320

77

הכנסת בעל חיים ללא מחסום לגן

הכנסת בעל חיים לגן

7

320

78

לא השגיח על קטין שבאחריותו והשחית צמחים

אי מניעת ילדים מפגיעה בצומח

9

320

80

המצאות בגן בשעה אסורה- כתב אישום

המצאות בגן

3

0

81

כניסה לצחייה בזמן הנטיעה

כניסה למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב

74 (3)

320

115

משחק בכדור שפגע בצמחייה

משחק בכדור במקום אסור או ברחוב העלול לפגוע בצמחים

75 (4)

320

116

טיפוס על עץ או גדר

לטפס על העץ שיח גדר משוכה שער בגן

76

320

117

קשירת בעל חיים שעלול לפגוע בעץ או צמחייה

לקשור בעל חיים בגן ציבורי בצורה העלולה לפגוע בצומח

77(6)

320

118

הכנסת בעלי חיים ללא מחסום

הכנסת בעל חיים לתוך גן שור היטב ועם מחסום בפיו.

78(7)

320

119

הכנסת כלי רכב לגן ציבורי

הכנסת רכב לגן ציבור

79(8)

320

120

אי מניעה מקטין להשחית צמחייה

ממונה על ילד לא מנע מילד לפגוע

80(9)

320

121

כניסה לפארק בשעות אסורות

נמצא בגן בשעה שבה הכניסה לגן אסורה לפי הודעה המוצגת בכניסה

81

320

122

8

Made with FlippingBook - Share PDF online