עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

01

חסרונות

יתרונות

נושא

חיבוריות (לים, לעיר, למע"ר)

חיבוריות לים בחורף ובקיץ (0) הנגשת הים לעיר, בעקבות חסימת המרינה

השפעה אקולוגית

שמירה על ערכי הטבע (6) סביבה ירוקה - אווירה נעימה (6) אקולוגית - יתרונות של אגם מי ים ואוכלוסיית בע"ח לעומת -אי ( ןו חום מבט 0) למסחר ו ל עסקים סביבו (0) שדרוג כלכלי ואיכות חיים של תושבי המרינה והמע"ר (6) שדרוג אטרקטיביות של בתי המלון סביב האגם (6) כח מימוש ההבטחה לתושבים שקנו דירות במרינה ולתושבי העיר בכלל ( 9) סמל לעיר (6) חוויה ויזואלית חזקה ששוברת את המונוטוניות של הכיכרות ( הרגילות 0)

משיכה

השפעה כלכלית

הערות נוספות יותר יפה לראות טבע מאשר בטון (6)

כבר יש אגם אחד ממש קרוב (6)

( ציבורי 6)

איבוד שטח מקום

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online