עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

סיכום היוועצות עם הציבור לגבי חלופות הפיתוח פארק כיכר או כיכר עירונית בשטח במרינה

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

2

מבוא רצועת חוף הים הינה הנכס העירוני החשוב ביותר של הע יר אשדוד.

אז מה אשדוד צריכה ?

- פארק אגם או כיכר עירונית ? סוגיה תכנונית עירונית זו עומדת לפתחה של הנהלת העיר ומליאת הועדה המקומית . סוגיה שאין לגביה הכרעה ו החלטה, וזאת במסגרת הדיונים סביב התוכנית האסטרטגית לרצועת החוף.

בישראל, גובשה תוכנית אסטרטגית

בדגש על רצועת החוף היפה

להמשיך ולקדם את אשדוד כעיר לכ ל תושביה , עיר המנצלת את נכסיה ים הטבעי

מתוך

ביותר

רצון

ל לעיר ו

החיבור והקשר

כוללת לרצועת החוף הידוק לו

תושבים.

מחדש ייעודו של השטח הציבורי הפתוח ( ה ) שצ"פ נמצא בסמוך למרינה ולמרכז העיר.

במסגרת התוכנית נבחן ,

התלבטויות באשר לתכנון זה. זאת , על רקע תפיסות עירוניות חדשות והרצון לחזק ולמצב את

שנים מאז נן יש , תיכנונו

שצ"פ זה תוכנן בזמנו כאגם מי ים, אך כעת , 02

מרכז העיר ולהפכו למוקד עירוני משמעותי , בעיר שעדיין אין לה מרכז עירוני מובחן. כחלק מההתלבטויות עלו לדיון שתי חלופות הפ – חתו י

פארק אגם או , לחלופין, כ יכר עירונית תוססת ופעילה אשר תהווה מקום מפגש והתקהלות לכלל תושבי העיר .

שיתוף הציבור בתהליכי הדגלים המרכזיים שמוביל כבר למעלה משש שנים ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי. לאור מדיניות זו הונחתה היחידה לתכנון אסטרטגי לנהל ערב מפגש והיוועצ ות עם הציבור בסוגיה תכנונית ז ו, ולשמוע את דעת הציבור בנושא שתי הח לופות, פארק אגם או כיכר עירונית. ערב ה המפגש תקיים בתאריך 011/610/62 , ונוהל ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי , בשיתוף עם חברת מודוס ומשרד האדריכלים מוריה סקלי. בחוברת זו מרוכזים כל המידע, התובנות, הית רונות החסרונות השימושי ים והפעילויות שהועלו ע"י הציבור בנוגע לשתי החלופות. הריני להגיש חוברת זו לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ולחברי הנהלת העיר בתקווה כי האמירות, התובנות והמשמעויות יעשירו את הדיון , יהוו מסד רעיוני משמעותי. וכלי תומך לקבלת ההחלטה הנכונה ביותר לעיר אשדוד . אסתי פילוס מנהלת היח' לתכנון אסטרטגי עיריית אשדוד ח תכנון ו שובה עירונית

הוא אחד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

3

הת וכנית האסטרטגית למרחב חוף אשדוד חזון התכנית הינו חיבור העיר למרחב החוף, והפיכתה מעיר ליד הים לעיר ים . אשדוד הוקמה -ב 6591 לאורך חוף הים התיכון, ולצידה הוקם נמל. מהווה טבע

לתושבי העיר ומשפיע על החיים בה במ וגו ן נושאים

חשוב

ערך

הים

רצועת החוף ש השתמרה ברובה כשטח פתוח. כיום, רצועת החוף

ותחומים . לאורך השנים נוצר מרחק בין ההוויה העירונית , שהלכה והתפתחה לבין ,

מהווה הזדמנות חדשה לעתיד העיר ודמותה .

פיתוח רצועת החוף הינו הזדמנות ליצירת עירוניות בתמהיל שימושים , כמו שמקובל בערים רבות בעולם. זה תמהיל מאפשר חיי עיר פעילים ותוססים לאורך כל ימות השנה. תכנון רצועת החוף עוסק ב יצירת פעולות והתרחשויות עירוניות , תרבותיות, חברתיות וכלכליות, אשר יאפשרו פיתוח עיר ח יה ותוססת השואבת את ייחודה מיחסיה עם קו החוף והים . קו החוף העירוני המשתרע כאמור לאורך שישה ק״מ ) משפך הנחל ועד דרום העיר ו , ) מאפשר פיתוח של מבחר מרחבים: טיילות ואזורים פעילים , פארק חופי טבעי, חופי רחצה מוסדרים, חופים להתבודדו ת וארכיאולוגיה חופית . התכנית האסטרטגית למרחב חוף אשדוד מציעה חלוקה לשישה מרחבים מובחנים המקושרים בדרך חוף עירונית

באשדוד

ביניהם

היוצרת רצף בין צפון לדרום. ששת המרחבים נבדלים זה מזה בנופים, באופני הטיפול ובתמהיל השימושים המוצע . איור מס' 6 – מוקדים לאורך רצועת החוף אשדוד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

4

דילמת פיתוח מרחב המע"ר הימי (שצ"פ המרינה) במרכז רצועת החוף, בסמוך למע"ר (אזור הסיטי) העירוני מזרחית ולמרינה , אזור שמיועד להיות שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) גדול ומשמעותי. שצ"פ המרינה כולל כ - 95 דונמים, סביבו מתוכננים אזורי מסחר, מגורים ותיירות. בתוכנית בתב"ע של השצ"פ הוחלט על הקמת אגם מים מלוחים לטובת ה תושבים. בשנים האחרונות, העיר בתנופת פיתוח, גדלה במספר תושביה , ומרכז העיר האזרחי והתרבותי הולך ונבנה. העיר משקיעה רבות בפיתוח שירותי ציבור לרווחת תושביה, ב י ניהם פיתוח פארק ' אשדוד ים' ובליבו אגם, המצוי בסמוך למרכז העיר האזרחי והימי , בניית בית החולים בשדרות מנחם בגין, פיתוח הטיילת הצפונית ובהמשכה טיילת עמי -מי , הלידו ותכנון הספורט בצפון העיר . על פי תפיסת התוכנית האסטרטגית לחוף, מרכז העיר האזרחי והתרבותי של אשדוד (אזור הסיטי) , יתחבר אל מרכז העיר הימי המתוכנן ב אזור ה מרינה. החיבור בין שני המרכזים ייצור חיזוק אורבאני ללב העיר ו יהווה שיא עירוני חדש המפגיש בין העיר והמרינה . במתחם מתוכננים ( בתכנית המאושרת ) חנויות, בתי קפה, מסעדות , מלונות בוטיק, מלונות גדולים ומגורים . שיא העירוניות אמור להיות באזור השצ"פ, בו יהיה מפגש בין נכסי התרבות העירוניים ובין פעילות עי רונית ת שוקק במרינה. מתחם זה עתיד להיות פעיל בכל שעות היממה, בכל ימות השנה ולאורך כל עונות השנה ובו תתאפשרנה פעילויות רבות של התקהלות, פנאי, בילוי ושהות בחוץ . התכנית האסטרטגית למרחב חוף אשדוד, שהו בילה העיריי ה, מציעה מתווה לחיבור העיר והים. ליבו של חיבור זה הוא במרחב הציבורי במרינת אשדוד .

קריית

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

5

החלופות לפיתוח שצ"פ המרינה הדילמה שהובאה בפני הציבור ומונחת להחלטה בפני חברי מליאת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מתייח סת לשתי חלופות עקרוניות לפיתוח המרינה . להלן תיאור החלופות: חלופת האגם השטח יהווה אלטרנטיבה פסטורלית של נופש, ספורט ובריאות. הפארק הוא שטח פתוח מלאכותי, הכולל אגם בגודל של כ - 65.1 המתפקד כמקום בילוי שקט ורגוע. פעיל בעיקר בעונת הקיץ. מקום לפעילות ספורט ימי, פיקניק, ריצה וטיול בלב מרכז העיר המתפתח , ומצטרף למגוון רחב של פארקים ושטחים פתוחים לאורך החוף . האגם ינגיש את הים אל הסיטי ויהווה מוקד משיכה לתושבי העיר ולתיירים מבחוץ. כר הים כי חלופת השטח יהווה מרחב ציבורי איכותי, אלטרנטיבה של מפגש, התקהלות, אירועים, ירידים והתכנסויות. מרחב פעיל ושוקק חיים בכל שעות היממה, בכל ימות השנה ולאורך כל עונות השנה , התומך בפעילות העירונית המס ח רית והתיירותית שעתידה להתפתח מסביב לכיכר .

הדמיה של חלופת האגם

שצ"פ

דונם,

הדמיה של חלופת כיכר עירונית

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

6

תהליך שיתוף הציבור האסטרטגיה השיתופית שגובשה ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי ציג לה הייתה את שתי החלופות בפני הציבור , בתוך ההקשר הרחב של התכנית האסטרטגית ל רצועת החוף , ולבקשו להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל חלופה. בשלב הראשון נערכה הכנה מדוקד קת בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי, האדריכלים וחברת מודוס . נלמדו נציגות מייצגת את כלל מגוון האוכלוסייה בעיר. הציבור הוזמן להשתתף (ההזמנה הופצה בעיתונות המקומית, באתר האינטרנט של הרשות ובנוסף לרשימת תפוצה של נציגי הרבעים והמג ז רים השונים בעיר). בלטה קבוצת הפורום לאיכות הסביבה שג ילתה עניין יתר בסוגי ה זאת, והובילה מטעמה מהלך רחב היקף הן בעיתונות והן ברשתות החברתיות וגיוס תושבים לטובת חלופת האגם. קבוצה נוספת אשר בלטה בהתגייסותה הינה תושבי המרינה אשר השצ"פ המדובר נמצא החלופות וגובש המידע שיונגש לציבור. הוחלט להזמין את הציבור כך

משרד

שתהיה

של השכ ונה ואף הם תמכו בחלופת האגם. - מעל ל 022 תושבים נענו להזמנה והגיעו לערב זה.

ה בתבור

המפגש עצמו התחלק לשני חלקים: חלק הראשון - למידה והיכרות . לאחר דברי פתיחה של ראש הר שות ד"ר יחיאל לסרי ושל מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, גב' אסתי פילוס, הציגה פרופ' יעל מוריה (עורכת התכנית האסטרטגית ל החוף) את התכנית כולה ואת שתי החלופות המוצעות. כל משתתף קיבל לידיו חוברת מידע המסבירה את התכנית האסטרטגית ומציגה את החלופות לשצ"פ המרינה.

מרחב

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

7

חלק השני – המשתתפים חולקו ל קבוצות דיון שהתמקדו ביתרונות ו ב חסרונות של החלופות . משתתפי הכינוס התחלקו לחמש קבוצות דיון , שהונחו על ידי צוות חברת מודוס. בכל חדר היו הדמיות של כל חלופה. המשתתפים התבקשו להגדיר םמה היתר ונות והחסרונות לכל חלופה על פי מיטב הכרתם ועל פי המידע אותו קיבלו בשלב הקודם. כבסיס לדיון הוצע למשתתפים להשוות את החלופות, בין היתר על פי הקטגוריות הבאות :  מיפוי משתמשים: את מי המרחב ? שרתמ מי המשתמשים במקום? כמה משתמשים פוטנציאלים?  סוגי פעילות: מה זמני הפ עילות במקום? (שעות, ימים, עונות וכד) מהו מגוון הפעילויות הפוטנציאלי במקום?  סוגי השפעה: רמת הבטיחות , עלויות הקמה ותחזוקה, מטרדים. הדמיה של הטיילת לאורך המסחר

 למרינה , . לעיר , למע"ר בכל קבוצה נכחו אנשי מחלקת ההנדסה בעירייה וכן אדריכליות התוכנית האסטרטגית ממשרד מוריה - סקלי. הצוותים המקצועיים ענו על שאלות והבהירו נקודות שדרשו חידוד נוסף. : חיבוריות , לים

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

8

תוצרי המפגש תוצרי המפגש הם היגדים של יתרונות וחסרונות, שהעלו המשתתפים בקבוצות לכל אחת מהחלופות שהוצגו. ההיגדים אוגדו עפ"י נושאים בשתי טבלאות עוקבות (ראה טבלה מס. 6 וטבלה מס. 0 להלן). בכל טבלה יש התייחסות לאותם הנושאים, כך שיש אפשרות להשוות בין היתרונות והחסרונות של שת י החלופות. ליד היגדים שחזרו יותר מפעם אחת מספר הפעמים שהיגד זה או דומה לו חזר. נציין שמספר ההיגדים אינו

מצוין

מלמד על מספר הפעמים שנאמרו אלא על מספר הפעמים שעלו בקבוצות. יש לקחת בחשבון בקריאת המסמך ובהשוואה גם את מגבלות הנתונים: 6. המשתתפים במפגש אינם מיצג

בהכרח את כלל אוכלוסיית אשדוד, וייתכן שייצוג המשתתפים היטה את הדיון לטובת חלופה נבחרת מטעמם.

ים

לא נערך מיפוי או סיווג, של המשתתפים ו. יתכן שיש בתוצרים הטיות הנובעות ממצב זה. 0. הרכב המשתתפים והתגייסותם לטובת חלופת האגם לעיתים פגמה באיכות הדיון בשל חוסר פתיחותם ו נכונותם לשמוע ולהשמיע – יתרונות, חסרונות ומשמעויות לשתי החלופות. 3. ההיגדים אוגדו על פי נושאים. רב ההיגדים מצוטטים, כפי שנוסחו ע ל ידי המשתתפים. קטן חלק מההיגדים נוסחו מחדש כיון שלא היו ברורים , דבר שאולי גרם לשינוי ע חברי מו צת העיר יוכלו להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מריכוז וניתוח מגוון היתרונות והחסרונות כפי שהוגדרו על ידי משתתפי המפגש, זאת באופן שיעשיר ויתמוך בהחלטה אותה הם מבקשים לקבל. להלן טבלאות המביאות את והחסרונות שהועלו ע"י משתתפי הכ וני ס בנוגע לשתי החלופות:

של המסר.

מסוים

היתרונות

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

9

טבלה מס 6 : יתרונות וחסרונות של חלופת האגם עפ"י נושאים מרכזיים נושא יתרונות

חסרונות

משתמשים פוטנציאליים

י בואו המונים מחוץ לעיר - יהיה צפוף ולא נעים (6)

מקום בילוי לנוער, למבוגרים ולאוכלוסיות שונות (0)

יענה רק על צרכי משפחות. הצעירים יעזבו לת"א (6)

- תיירים אטרקציה תיירותית ייחודית ( 9)

פעילות (מגוון, שעות, עונות )

מגביל את היקף הפעילות שניתן לעשות בשטח (6)

ספורט ימי , ש י יט וכד ' (9)

פחות שטח ללכת ברגל - פחות נוכחות של אנשים (6)

אזור מנוחה ושלווה ( 3)

פעיל רק בתנאי מזג אוויר נוחים

אטרקציה תיירותית ( 1)

פעילויות תרבות סביב האגם (קונצרטים וכד ' ( )0) מרכז פעילות עירונית עיקרי בקיץ - חינוך ימי ניסויים בגאוגרפיה, פיזיקה, ביולוגיה (6)

(רמת

שפעה ה

- אגם עלויות אחזקה גבוהות (0)

(גבוהה יותר) בחוגי הים לילדים (6)

בטיחות

בטיחות, מטרדים, אחזקה)

עלויות הקמה גבוהות - ליזמים ( 0) דורש שמירה מפני טביעה (9)

- מי ים עלות תחזוקה נמוכה, אין יתושים (6)

תברואתי ( 0) רעש וצפיפות - אופנועי ים שיהיו בשטח (0) יהיה צורך בגידור - מכער את הנוף (6)

מטרד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

01

חסרונות

יתרונות

נושא

חיבוריות (לים, לעיר, למע"ר)

חיבוריות לים בחורף ובקיץ (0) הנגשת הים לעיר, בעקבות חסימת המרינה

השפעה אקולוגית

שמירה על ערכי הטבע (6) סביבה ירוקה - אווירה נעימה (6) אקולוגית - יתרונות של אגם מי ים ואוכלוסיית בע"ח לעומת -אי ( ןו חום מבט 0) למסחר ו ל עסקים סביבו (0) שדרוג כלכלי ואיכות חיים של תושבי המרינה והמע"ר (6) שדרוג אטרקטיביות של בתי המלון סביב האגם (6) כח מימוש ההבטחה לתושבים שקנו דירות במרינה ולתושבי העיר בכלל ( 9) סמל לעיר (6) חוויה ויזואלית חזקה ששוברת את המונוטוניות של הכיכרות ( הרגילות 0)

משיכה

השפעה כלכלית

הערות נוספות יותר יפה לראות טבע מאשר בטון (6)

כבר יש אגם אחד ממש קרוב (6)

( ציבורי 6)

איבוד שטח מקום

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

00

ואגם ירוק כפארק

אשדוד אוויר

מרכז העיר המציע

הנוחים

מזג בתנאי

, גדול

ונופש

לפעילויות

כר , לכך .

פנאי

פאוראקגם

פארק

אגם פארק האגם הוא אלטרנטיבה פסטורלית של נופש, ספורט ובריאות. הפארק שטח פתוח מלאכותי המתפקד כמקום בילוי שקט ורגוע. פעיל בעיקר בעונות הקיץ, מקום לפעילות ספורט ימי, פיקניק, ריצה וטיול ומצטרף למגוון רחב של פארקים ושטחים פתוחים לאורך החוף.

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

02

עפ"י נושאים מרכזיים

טבלה מס 0 : יתרונות וחסרונות של חלופת

כיכר עירונית

חסרונות

יתרונות

נושא

משתמשים פוטנציאליים

ימשוך פחות תיירים מאשר אגם (0)

( מפגשים 9 )

נגיש לכל הציבור ומאפשר

אטרקטיבי לצעירים , למשפחות ולמגוון האוכלוסיות (6)

פעילות

- בשבת עסקים סגורים - הכיכר תהיה שוממת (6)

שטח לאירו ע ים כלל עירוניים מקום מפגש לכלל התושבים וחיזוק מרכז העיר

(מגוון, שעות,

לא שימושי בימי הקיץ החמים (6)

שימושי גם בחורף וגם בקיץ

עונות)

יהיה כמו כיכר אתרים בת"א , "פיל לבן" ( 3)

אפשרויות לפעילויות מגוונות - מפגשים, ב זארים, מופעים , חגיגות עירוניות, יום העצמאות, שבוע הספר (0) בידור שונה למשך כל היום והלילה (6) כיכר פעילה ותוססת בהתרחשות עירונית, תרבותית, חברתית וכלכלית אינטנסיביות של פעילויות ואירועים אטרקטיביים מקום דינמי ומשתנה לאורך חודשי השנה ולאור הפעילויות המגוונות

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

03

חסרונות

יתרונות

נושא

השפעה(רמת בטיחות, מטרדים, אחזקה וכד)

לכלוך והזנחה ( 3)

יותר בטיחותי מאגם (6)

ירודה ויצירת מפגעים (0)

חשש מ

יותר זול להקמה ולתחזוקה (6)

תחזוקה ברמה

ותחז קה שוטפת יקרה (0)

עלות תחזוקה נמוכה יותר מהאגם

מפגעי רעש ( 0 ) ריחות ממסעדות (6) מצריך חידוש הריצוף כל מספר שנים (6)

חיבוריות (לים, לעיר, למע"ר)

גודל הכיכר לא מאפשר באמת התרחשות עירונית בשעות היום (6)

יותר מקומות בילוי עירב

כעיר של רבע מיליון תושבים נדרש

ים

(6)

מקום מפגש וחיבור בין עיר לים

השפעה אקולוגית

פחות שטח ירוק , עוד משטח בטון (3)

פוגע בנוף (6)

השפעה כלכלית

יש עוד כיכרות (חוף הקשתות, ומול המשכן). אין צורך בכיכר נוספת , עודף שטחי מסחר ( 3)

אופציה יותר טובה לתעסוקה ולתיירות (6)

אופציה ליזמות כלכלית וחברתית

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

04

חסרונות

יתרונות

נושא

הערות נוספות

חוסר וודאות לגבי מה יפותח בסופו של דבר בכיכר

אפשר אלמנט של מים בצורת מזרקות (6)

הפרה של הבטחת עבר (0)

הקרבה לים ולמרינה יכולה לבטל את הצורך באגם ולפנות את משאב המקום לטובת הציבור (6)

לא ייחודי משאיר פתח לעוד בינוי (0) יפגע באופי הייחודי של המרינה (6) הפיכת שכ ו נת המרינה לעוד שכונה רגילה - לפארק. איש לא יגיע ( לשם 6)

אפשר לשלב אגם בתוך הכיכר (6)

קיים כבר אגם בסמיכות למרינה בפארק אשדוד ים

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

05

חגיגה

בכיכר

כיכר הים היא אלטרנטיבה של מפגש, התקהלות, אירועים וירידים. מרכז של חגיגה עירונית אינטנסיבית מתמשכת ושוקק חיים בכל שעות היממה ולאורך כל עונות השנה. תומך בפעילות העירונית המסחרית והתיירותית שעתידה להתפתח מסביב לכיכר.

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

06

דיון ב ממצאים מתודולוגיה ניתוח הממצאים נעשה בגישת הניתוח האיכותני. שיטת ניתוח זו מתמקדת בנקודת מבטם של המשתתפים ו את בוחנת

השאלות הנבדקות באופן

בתוך הקשרם בשיח שנוצר, ולא באופן סטטיסטי כמותי.

תיאורי

דיון

משתתפי הכנס נחשפו במהלך הערב לשתי החלופות שהוצעו לפיתוח הש טח הפתוח באזור המרינה. יש לשים את הדברים בהקשרם, לסייג ולומר כי

מהמשתתפים שמעו לראשונה את המשמעויות השונות של שתי החלופות במפגש עצמו ונדרשו לסוגיה באופן מידיי. ניתן להניח כי חלקם המתמודד עם קושי בעיבוד המידע המקצועי שהובא בפני בזמן קצר. בנוסף, יש לקחת בחשבון, ש חלק מהן המשתתפים גיבשו דעה מוקדמת

חלק

הם

כהתנגדות לעצם ההצעה לשינוי התכנון מאגם לכיכר עירונית. ולא היו פנויות לשמוע.

חלופ

ת האגם

היתרונות המרכזיים לחלופת האגם הם: האפשרות לפיתוח אטרקציה ייחודית (לתושבי העיר ולתיירות פנים וחוץ), שתתרום גם למיתוג העיר, פית וח טבעי "ירוק/ סביבתי" יותר ( אווירה אחרת מכיכר עירונית) והנגשת קו המים לעיר (עקב חסימת המרינה). בנוסף נתפסת חלופת האגם כעמידה

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

07

בהבטחה שלטונית וכהזדמנות לפיתוח ענפי ספורט ימי, שימושי פנאי ונופש, מסחר ותיירות. החסרונות המרכזיים של חלופת האגם לתפיסת משתתפי הכנס, הם נושא התחזוקה היקרה ורמת הבטיחות (בעיקר החשש מטביעה באגם). חלופת הכיכר העירונית משתתפי רואים את היתרונות המרכזיים בחלופת ה כיכר בהיותה כיכר המשמשת בעיקר את תושבי העיר, על כל ופחות מבקרים /תיירים מבחוץ . הפעילות בכיכר יכולה להיות מגוונת יותר ומאפשרת מפגש בין התושבים בעיר ובכך מהווה עוגן המחזק את העירוניות . החסרונות העיקריים של חלופה זו הם החשש ממפגעים כמו רעש, לכלוך או ריחות ובעיקר חשש שהכיכר ו תוזנח תהפוך למקום שומם ומלוכלך. בנוסף יש הרואים בה הפרת הבטחה שלטונית וחוששים מתהליך זוחל של שינויי ייעוד שיביאו בסופו של דבר לבינוי ופיתוח.

מגוון הגילאים

הכינוס

מעט מאוד התייחסות הייתה בשתי החלופות לנושא הקישוריות בין אזור השצ"פ לבין מרכז העיר או לחלקים אחרים של החוף ו/או העיר, למרות שעל נושא זה הושם דגש הן בהצגת התוכנית והן בקבוצות העבודה. מוצע לקחת בחשבון את הנושא בבחינת שתי החלופות המוצעות. בהצגת שתי החלופות לא נתוני כלכליים וסביבתיים המבהירים בצורה ברורה את עלויות ההקמה ו/או התחזוקה של האגם או וכן לא את ההשפעה

הכיכר

הוצגו

הסביבתית של כל אחת מהחלופות. הדברים שעלו בהקשר זה היו אינטואיטיביים ברוב ם. היו משתתפים שציינו שאפשר לשלב בין שתי החלופות וליצר חלופת ביניים של אגם יותר קטן ורחבה עירונית לצידו .

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

08

מובילי תהליך שיתוף הציבור: אמיתי הר לב, ד"ר דפנה בן ברוך, עירא עברי, נעה פר א וור, איתן סרבר - חברת מודוס .

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online