עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

08

מובילי תהליך שיתוף הציבור: אמיתי הר לב, ד"ר דפנה בן ברוך, עירא עברי, נעה פר א וור, איתן סרבר - חברת מודוס .

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online