עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

3

הת וכנית האסטרטגית למרחב חוף אשדוד חזון התכנית הינו חיבור העיר למרחב החוף, והפיכתה מעיר ליד הים לעיר ים . אשדוד הוקמה -ב 6591 לאורך חוף הים התיכון, ולצידה הוקם נמל. מהווה טבע

לתושבי העיר ומשפיע על החיים בה במ וגו ן נושאים

חשוב

ערך

הים

רצועת החוף ש השתמרה ברובה כשטח פתוח. כיום, רצועת החוף

ותחומים . לאורך השנים נוצר מרחק בין ההוויה העירונית , שהלכה והתפתחה לבין ,

מהווה הזדמנות חדשה לעתיד העיר ודמותה .

פיתוח רצועת החוף הינו הזדמנות ליצירת עירוניות בתמהיל שימושים , כמו שמקובל בערים רבות בעולם. זה תמהיל מאפשר חיי עיר פעילים ותוססים לאורך כל ימות השנה. תכנון רצועת החוף עוסק ב יצירת פעולות והתרחשויות עירוניות , תרבותיות, חברתיות וכלכליות, אשר יאפשרו פיתוח עיר ח יה ותוססת השואבת את ייחודה מיחסיה עם קו החוף והים . קו החוף העירוני המשתרע כאמור לאורך שישה ק״מ ) משפך הנחל ועד דרום העיר ו , ) מאפשר פיתוח של מבחר מרחבים: טיילות ואזורים פעילים , פארק חופי טבעי, חופי רחצה מוסדרים, חופים להתבודדו ת וארכיאולוגיה חופית . התכנית האסטרטגית למרחב חוף אשדוד מציעה חלוקה לשישה מרחבים מובחנים המקושרים בדרך חוף עירונית

באשדוד

ביניהם

היוצרת רצף בין צפון לדרום. ששת המרחבים נבדלים זה מזה בנופים, באופני הטיפול ובתמהיל השימושים המוצע . איור מס' 6 – מוקדים לאורך רצועת החוף אשדוד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online