עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

9

טבלה מס 6 : יתרונות וחסרונות של חלופת האגם עפ"י נושאים מרכזיים נושא יתרונות

חסרונות

משתמשים פוטנציאליים

י בואו המונים מחוץ לעיר - יהיה צפוף ולא נעים (6)

מקום בילוי לנוער, למבוגרים ולאוכלוסיות שונות (0)

יענה רק על צרכי משפחות. הצעירים יעזבו לת"א (6)

- תיירים אטרקציה תיירותית ייחודית ( 9)

פעילות (מגוון, שעות, עונות )

מגביל את היקף הפעילות שניתן לעשות בשטח (6)

ספורט ימי , ש י יט וכד ' (9)

פחות שטח ללכת ברגל - פחות נוכחות של אנשים (6)

אזור מנוחה ושלווה ( 3)

פעיל רק בתנאי מזג אוויר נוחים

אטרקציה תיירותית ( 1)

פעילויות תרבות סביב האגם (קונצרטים וכד ' ( )0) מרכז פעילות עירונית עיקרי בקיץ - חינוך ימי ניסויים בגאוגרפיה, פיזיקה, ביולוגיה (6)

(רמת

שפעה ה

- אגם עלויות אחזקה גבוהות (0)

(גבוהה יותר) בחוגי הים לילדים (6)

בטיחות

בטיחות, מטרדים, אחזקה)

עלויות הקמה גבוהות - ליזמים ( 0) דורש שמירה מפני טביעה (9)

- מי ים עלות תחזוקה נמוכה, אין יתושים (6)

תברואתי ( 0) רעש וצפיפות - אופנועי ים שיהיו בשטח (0) יהיה צורך בגידור - מכער את הנוף (6)

מטרד

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online