עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

8

תוצרי המפגש תוצרי המפגש הם היגדים של יתרונות וחסרונות, שהעלו המשתתפים בקבוצות לכל אחת מהחלופות שהוצגו. ההיגדים אוגדו עפ"י נושאים בשתי טבלאות עוקבות (ראה טבלה מס. 6 וטבלה מס. 0 להלן). בכל טבלה יש התייחסות לאותם הנושאים, כך שיש אפשרות להשוות בין היתרונות והחסרונות של שת י החלופות. ליד היגדים שחזרו יותר מפעם אחת מספר הפעמים שהיגד זה או דומה לו חזר. נציין שמספר ההיגדים אינו

מצוין

מלמד על מספר הפעמים שנאמרו אלא על מספר הפעמים שעלו בקבוצות. יש לקחת בחשבון בקריאת המסמך ובהשוואה גם את מגבלות הנתונים: 6. המשתתפים במפגש אינם מיצג

בהכרח את כלל אוכלוסיית אשדוד, וייתכן שייצוג המשתתפים היטה את הדיון לטובת חלופה נבחרת מטעמם.

ים

לא נערך מיפוי או סיווג, של המשתתפים ו. יתכן שיש בתוצרים הטיות הנובעות ממצב זה. 0. הרכב המשתתפים והתגייסותם לטובת חלופת האגם לעיתים פגמה באיכות הדיון בשל חוסר פתיחותם ו נכונותם לשמוע ולהשמיע – יתרונות, חסרונות ומשמעויות לשתי החלופות. 3. ההיגדים אוגדו על פי נושאים. רב ההיגדים מצוטטים, כפי שנוסחו ע ל ידי המשתתפים. קטן חלק מההיגדים נוסחו מחדש כיון שלא היו ברורים , דבר שאולי גרם לשינוי ע חברי מו צת העיר יוכלו להתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מריכוז וניתוח מגוון היתרונות והחסרונות כפי שהוגדרו על ידי משתתפי המפגש, זאת באופן שיעשיר ויתמוך בהחלטה אותה הם מבקשים לקבל. להלן טבלאות המביאות את והחסרונות שהועלו ע"י משתתפי הכ וני ס בנוגע לשתי החלופות:

של המסר.

מסוים

היתרונות

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online