עם הפנים לים חוברת סיכום מפגש תושבים

6

תהליך שיתוף הציבור האסטרטגיה השיתופית שגובשה ע"י היחידה לתכנון אסטרטגי ציג לה הייתה את שתי החלופות בפני הציבור , בתוך ההקשר הרחב של התכנית האסטרטגית ל רצועת החוף , ולבקשו להתייחס ליתרונות ולחסרונות של כל חלופה. בשלב הראשון נערכה הכנה מדוקד קת בשיתוף היחידה לתכנון אסטרטגי, האדריכלים וחברת מודוס . נלמדו נציגות מייצגת את כלל מגוון האוכלוסייה בעיר. הציבור הוזמן להשתתף (ההזמנה הופצה בעיתונות המקומית, באתר האינטרנט של הרשות ובנוסף לרשימת תפוצה של נציגי הרבעים והמג ז רים השונים בעיר). בלטה קבוצת הפורום לאיכות הסביבה שג ילתה עניין יתר בסוגי ה זאת, והובילה מטעמה מהלך רחב היקף הן בעיתונות והן ברשתות החברתיות וגיוס תושבים לטובת חלופת האגם. קבוצה נוספת אשר בלטה בהתגייסותה הינה תושבי המרינה אשר השצ"פ המדובר נמצא החלופות וגובש המידע שיונגש לציבור. הוחלט להזמין את הציבור כך

משרד

שתהיה

של השכ ונה ואף הם תמכו בחלופת האגם. - מעל ל 022 תושבים נענו להזמנה והגיעו לערב זה.

ה בתבור

המפגש עצמו התחלק לשני חלקים: חלק הראשון - למידה והיכרות . לאחר דברי פתיחה של ראש הר שות ד"ר יחיאל לסרי ושל מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, גב' אסתי פילוס, הציגה פרופ' יעל מוריה (עורכת התכנית האסטרטגית ל החוף) את התכנית כולה ואת שתי החלופות המוצעות. כל משתתף קיבל לידיו חוברת מידע המסבירה את התכנית האסטרטגית ומציגה את החלופות לשצ"פ המרינה.

מרחב

רח' אתגר 2 , טירת הכרמל טל: 40-1822414 ■ פקס: 851-0-3882111 ■ Email: office@modus.org.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online