מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

' רובע ו

רובע ג '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

Made with FlippingBook Annual report