מדיניות חניה להתחדשות עירונית - חוברת דפדוף

רובע ו '

רדיוס 350 מ '

איתור בקשה לחניה

טווח 200 מ ' מתח " צ

חניון תת קרקעי מוצע

תכניות פינוי בינוי

Made with FlippingBook Annual report