מדיניות קרן חניה לפרויקטי תמא 38 -חוברת דפדוף

מסמך מדיניות עירונית - קרן חניה

רקע

התשתיות העירוניות ושיפור איכות

תהליך ההתחדשות העירונית חידוש עמו מביא

תחרות על קשה

גם קיימת

. המגורים במסגרת תהליך ההתחדשות העירונית

כמרחבי משחק ופעילות

גינון שטחי

המרחב הציבורי הנותר בסביבת הבניין כגון

מתקני ביוב תברואה וכמובן

,גז צוברי

, שנאים

: תשתיות חדרי

בטוחים ומיקום

פתרונות חניה לדירות החדשות והקיימות וכדומה .

בינוי פינוי

עיריית אשדוד מעודדת התחדשות עירונית כחזון עירוני במתווה תכניות של

38.

ותמ א"

, העיר הדוגל

ראש חזון

מציג תפיסה לניהול פתרונות לאור חניה

זה מדיניות

מסמך

. הציבורי

בעידוד שימוש בתחבורה ציבורית ובשיפור איכות המרחב

אשדוד העיר הישראלית

מנהל הנדסה - אדריכל העיר

Made with FlippingBook Online newsletter