מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

1 . דיווח על פעולות המכלול בזירות לפי חומרת הזירה מהכבד אל הקל. 2 . הצפת פערים – הערכות צוות תשתיות ומשאבים זמינים. 3 . המלצות לטיפול בתשתיות ובמבנים שנפגעו. 4 . דיווח על נזק למתקני ציבור. בכל הערוצים. 106 בהתאם למידע שזורם ממוקד • בהתאם למידע שזורם מהרשתות החברתיות. • בהתאם לסקירת “חוסן קהילתי” – המודל האשדודי. 2 . סוגיות עיקריות שמטרידות את התושבים. 1 . מערך המידע לציבור וההסברה מותאם לפי אוכלוסיות ובדגש: עולים, חרדים ואוכלוסיות תל”מ. 2 . המלצות לפתיחת חפ”ק תקשורת. 3 . ניתוח תקשורת ארצית בנוגע לרשות ולפעולות הרשות. 4 . להציע תכנית מידע לציבור, הסברה ואמצעי הפצה, בהתאם למדיניות לצרכים ולמטרות (כולל דבר “ראש העיר"). 1 . הלכי רוח ומגמות התנהגות האוכלוסייה: •

מכלול הנדסה ותשתיות

13

מכלול הסברה ומידע לציבור

14

1 . מצבת כ”א בחירום. 2 . מצבת מתנדבים זמינים ורמת המחוייבות שלהם. 3 . שיעור ההתייצבות של עובדים חיוניים. 4 . דיווח על יצירת קשר עם עובדים שלא התייצבו. 5 . הצגת פערים בזמן אמת. 1 . משאבים זמינים לפי צורך ודרישות והצגת פערים. 2 . תמ”צ מלאי במחסנים שונים. 3 . המלצות לסיוע לגופי החירום. 4 . תמ”צ תחבורה ושינוע.

מכלול כ”א ומתנדבים

15

מכלול לוגיסטיקה

16

. גיוס, ריכוז והקצאת מקורות הסיוע. 1 . ריכוז, עלויות ישירות/עקיפות. 2 . סטטוס טיפול מול: ”מס-רכוש”. 3

צוות כלכלה

17

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

18

Made with FlippingBook Digital Publishing Software