מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

מנחה מקוצר לרמ"ט ולראשי המכלולים עיריית אשדוד מטה חירום

2022 אשדוד, נוסח מתעדכן: אוגוסט

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

תקציר סדר פעולות ב-״התחממות גזרה״ , לחלופין: כינוס ועדת מל"ח במרה"פ מרגע הכרזת כוננות מיידית – ראש העיר - יו"ר ועדת מל"ח: .1 ראש העיר/ראש המטה .2

א. יפעיל שיקול דעת לגבי הרכב הכינוס: . מטה חירום שילדי מלא לרבות צוותי כוננות. 1 . מטה חירום שילדי. 2 . מטה חירום מצומצם. 3 ב. הפעלת כשירות אוטומטית ליח' הבאות: . מוקד עירוני 1 . מרה"פ 2 . מטה משימתי כונן 3 ג. הערכת מצב והחלטות ראשוניות מיידיות- במטה חירום שילדי. . קבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1 . יש/ אין "כיפת ברזל", ומשמעויות. 2 . הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה, ודבר ראש העיר. 3 . ריענון דרישות מהאוכלוסייה: פתיחת אינטרקום לובי, פתיחת גגות. 4 . בטחון: פתיחת מקלטים ציבוריים, מיגוניות ופעמוניות, ובדיקת תקינות. 5 מוקד: היערכות לנוהל פתיחת מקלטים פרטיים ולהזמין תלונות. *מקלטים עם רכוש או ציוד יקר, יש לאבטח באחריות הביטחון. . האצת המוכנות משגרה לחירום. 6 .חימום המרה"פ עד לכשירות מלאה. 6.1 . חימום המוקד עד לכשירות מלאה. 6.2 . חימום כל המטות המשימתיים והכוחות לטובת השלב המיידי 6.3 לכשירות מלאה לשלב המיידי. . חימום המכלולים והתאים לכשירות מלאה. 6.4 . מכלול כ"א ומתנדבים ריענון כולל של הפוטנציאל והביקושים. 7 . מכלול חינוך: 8 מוכנות מלאה לשלב המיידי ומטה משימתי מוכנות מלאה לזירה אחת או לשתי זירות 31 ' של כל הכוחות לטובת השלב המיידי. ראה עמ

. יש / אין לימודים ומשמעויות. 8.1 . שמרטפיות- הערכות לפתיחה. 8.2 . צוותי שפ"ח - כניסה לכוננות. 8.3 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- סגירת פערים למוכנות מלאה. 9 . מכלול הסברה ומידע - סגירת פערים למוכנות מלאה, ריענון הודעות נצורות מיידיות. 10 . "זמן יקר" וסגירת פערים כוללת. 11

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 1

תוכן עניינים: תקציר סד"פ - בהתחממות גזרה א'. "פתע–פתע": התחממות גזרה או הכרזה על מצב . כינוס ועדת מל"ח/מטה חירום מצומצם/מטה חירום שילדי 1 "פתע- פתע" אזעקה באשדוד - סדר פעולות 1.2 ב'. האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום . משגרה לחירום - האצת המוכנות 1 . "פתע - פתע" בשגרת חירום - (נפילה בשטח בנוי - עבודה לפי שלבים) 2 השלב המיידי 2.1 . הערכת מצב – דגשים 3 חינוך - לימודים 3.1 קטגוריות ראשיות יש/אין לימודים 3.1.1 סוגי מוסדות החינוך והפעילויות להתייחסות 3.1.2 חינוך - דגשים להתייחסות 3.1.3 החלטות בעניין כינוסים, אירועים והתקהלויות 3.2 מדידת אינדקציות לחוסן קהילתי, המודל האשדודי 3.3 הערכת מצב - סדר דוברים מפורט 3.4 ג'. מכלולים – דגשים . מכלול חינוך 1 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2 . מכלול אוכלוסייה ותפעול 3 . מכלול הנדסה 4 . מכלול כח אדם ומתנדבים 5 . צוות כלכלה 6 . מכלול לוגיסטיקה 7 . מכלול הסברה ומידע 8 . מוקד - דגשים 9 . מרכז הפעלה - דגשים 10 אזעקה, צופרים – דגשים 10.1 ט להשלמת שלב המוכנות בזמן חירום – "זמן יקר" ״ ד'. דגשים לרמ ה'. קבוצות תכנון – תכנית עבודה מפורטת לביצוע ו'. עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון ז'. סוף דבר ח'. רשימת נספחים . השלב המיידי - סכמת סדר פעולות רשותי לכל הכוחות. 1 . מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ. 2 שלב המענה הראשוני 2.2 שלב המענה המשלים 2.3 שלב השיקום 2.4

עמודים

1 3-5 3 5 6-8 6-7 8 8-9 10

11 11

12 12 12 13 13 14 15 16-19 20-25 20 22 22 22 23 23 24 25 25 26-27 28 29 30 31-43 31 32 33 34 35-41 21 21

בד"ח לכשירות. + . מרה"פ - מעבר משגרה לחירום 3 בד"ח לכשירות. + . מוקד עירוני - מעבר משגרה לחירום 4 . אירוע הרס – סד"פ 5 פ רשותי לשלב המיידי. ״ ס, סד ״ . אירוע חומ 6 . מבנה ארגוני בחירום. 7

42 43

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 2

א

"פתע - פתע", התחממות גזרה או הכרזה על מצב: התבחין להתחממות גזרה: נפילת טיל בא.ת דרומי אשקלון או אזעקה באשקלון או או הנחיית פקע"ר להיערכות למצב חירום מיוחד בעורף. נפילה בבנוי אשקלון או אזעקה באשדוד (לרבות, אירועים לא ביטחוניים עם פגיעה בתשתית ו/או עם לכודים, פצועים, הרוגים). ,5 + ' הזימון עד ק מטה חירום מצומצם באחריות: רמ"ט / קב"ט, במיידי - כינוס או במיידי במקרה של אזעקה. 30 + ' הגעה עד ק .)9 ' עד מס 1 ' (מטה חירום מצומצם - ראה ממלאי תפקידים ממס .1 .2 הערה: לחברי מטה / ראשי מכלולים הגרים מחוץ לעיר, יוזעקו גם מספרי

מטה חירום שילדי: 1.1

. יו"ר הוועדה - דר' יחיאל לסרי. 1 . רמ"ט הועדה - בן עדי אילן. 2 . קב"ט- אריה איטח. 3

מטה חירום מצומצם

. מנהל שולחן מרכזי - מרה"פ - יורם אסרף. 4 . מכלול אוכלוסייה ותפעול - שלמה רוטנברג. 5 א. מנהל תא חרדי - רפאל עמר. 5 . מכלול כ"א ומתנדבים – מירב שרת. 6 . מכלול מידע לציבור - דינה בר אולפן. 7 . מוקד עירוני - דוד דבש. 8 . פקע"ר - נציג פקע"ר. 9 .ע. רמ"ט - אילנית הראל. 10 . מכלול הנדסה ותשתיות - רולנדו רייטר. 11 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות- רונית צור. 12 . מכלול חינוך - אריה מימון. 13 . חינוך לא פורמאלי - אורן טואיל. 14 . מכלול לוגיסטיקה - אופיר היימן. 15 . איכה"ס – יעקב פלאצ'י. 16 . כלכלה – עודד לוי 17 .יצירת קשר עם נציגי משטרת ישראל כב"א, מד"א, רח"ל 18

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 3

א

. צוותי כוננות של כל המכלולים -לוודא זמינות, כשירות ומקצועיות. 19

.תורן יח' מחשוב: באחריות - יוסי בן סימון, (דגש כללי). 19.1 ל - באחריות יוסי/ארז וחימום מערכת שועל להפעלה. ״ .כונן מערכת שוע 19.2 .2 ' מס + - ארז דרור GIS .כונן 19.3 .תורן חשמל, באחריות – יוחאי אמיר. 19.4 .כונן "ארכיב", באחריות – רולנדו רייטר. 19.5 .כונן וטרינר לטיפול בחיות מחמד נטושות בזירה- ד"ר משה דהן. 19.6

כניסה למצב כוננות

הערה: * לפי הצורך, ובשק"ד רמ"ט/ קב"ט: לצרף לכינוס: 1.1.2

.3- ו 2 א.מספרי ב.מד"א וכב"א. ג.צוות תאי מכלולים בהרכב מלא. ארכיב, וטרינר, חשמל, שוע"ל. ,gis ד.צוותי כוננות: *לשק"ד רוה"ע כינוס ועדת מל"ח בהרכב מלא.

דגשים: 1.1.3

.להמשיך ולחזק את ההפעלות האוטומטיות של השלב המיידי – לוודא מוכנות מלאה. א . בחינת זמינות בעלי תפקידים ויכולת הפעלת מסגרות. ב .)26 ' . המשך הערכות וסגירת פערים סדר עדיפות לפי מדדי הכשירות – זמן יקר (ראה עמ ג .19:00 08:30 : . לשמור כמידת האפשר את שעון הלחימה ד . לשמר עבודה במשמרות: בוקר: מלא, צהריים: שילדי, לילה: מינימלי. ה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 4

א

"פתע-פתע" - אזעקה באשדוד, סדר פעולות: 1.2

דקות

הודעת וואטס בקבוצת חירום אשדוד על אזעקה, כולל בקשה לאישור ההודעה ולהמתין להנחיות- באחריות קב"ט. הודעת וואטס לכינוס צוות מטה חירום מצומצם במוקד או מטה שילדי במרה"פ באופן באחריות רמ"ט / קב"ט. +20-' מיידי ועד ק

2 + ' עד ק

3 + ' עד ק

קב"ט / מוקד- בטלפון / וואטס לעדכון ראש העיר בעובדות הידועות- באחריות קב"ט/ מוקד.

5 + ' עד ק

בטלפון/ וואטס עדכון ראש העיר בעובדות הידועות לרבות תמונת מצ"ב ראשונית - באחריות קב"ט/מוקד.

10 + ' עד ק

הערה:

ב"פתע-פתע" - האירוע ינוהל במוקד העירוני, עד למסירת מקל למרה"פ.

הודעה בוואטס על כניסה לכשירות מלאה של היח' הבאות: .4 מוקד עירוני- באחריות מנהל המוקד – ראה נספח

10 + עד ק

)3 מרה"פ- באחריות הקב"ט, עם כניסתו לכשירות מלאה של המרה"פ – (ראה נספח ולאחר הוצאת השלב המיידי לדרך. ניהול האירוע עובר באופן מסודר מהמוקד העירוני למרה"פ. .)2 מטה משימתי על כל יחידותיו - באחריות ראש מכלול אוכלוסייה, (ראה נספח ): בטחון, פיקוח עירוני, 1 כל היח' וצוותי ההתערבות המשתתפות בשלב המיידי, (ראה נספח תשתיות, שיטור עירוני, מטה רובעי משימתי על כל יחידותיו ), חפ"ק רוה"ע – מוקד עירוני. 1 (ראה נספח

במקרה של נפילה עם משמעות, הזנקת כוחות השלב המיידי לזירה. זימון כל חברי מטה חירום שילדי כולל תאים וכוננים.

10 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות לקליטת אירוע ראשון.

20 + ' עד ק

הערכת מצב והחלטות ראשוניות של מטה חירום מצומצם/ מטה חרום שילדי - באחריות רמ"ט/קב"ט.

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות לקליטת אירוע שני.

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות מבצעית מלאה.

40 + ' עד ק

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 5

ב

האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום: (באחריות מטה חירום שילדי): . משגרה לחירום: 1 . האצת המוכנות לחירום בכינוס מטה חירום שילדי: 1.1 .)3 . חימום מרכז ההפעלה ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.1 כולל כל הגיבוי הנדרש לעבודה ידנית. .)4 . חימום מוקד עירוני ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.2 . להכניס לכוננות וכשירות מלאה - "לשלב המיידי" של נפילה בבנוי את כל הגורמים הבאים: 1.1.3 * בטחון - ניידת, צוות ראשון וקב"ט - גשש על אופנוע. * פיקוח עירוני, שיטור עירוני. * צוות התערבות רווחה/שפ"ח. * צוות התערבות מידע לציבור. * מטה משימתי רובעי - צוות ראשון בהרכב מלא, בכשירות מלאה. * ראש המטה המשימתי רובעי - ימנה בעל תפקיד, לדיווח לאחור והעברת דרישות למול המקבילים לו במוקד העירוני/ מרכז ההפעלה – בהתאם לשלב. * תשתיות - צוות ראשון בכשירות מלאה, (קונסטרוקציה, מים וחשמל). * מוקד רואה בכשירות מלאה, והאצת היערכות ל"מוקד אחוד"- משטרה, כב"א ופקע"ר, התחברות לשוע"ל והעלאת מפת הפוליגונים. להכניס לכוננות וכשירות מלאה את כל המכלולים/תאים ומסגרות. 1.1.4 באחריות ראשי צוותים לוודא: ציוד מגן אישי, פנסים לפי הצורך, מגפונים לפי הצורך, הערה: אפודים זוהרים עם כיתוב בולט ומכשירי קשר תקינים. המטות המשימתיים 6 * מכלולים - מחממים את המוכנות והכוננות עד למבצעיות מלאה, של כל 6- זירות, (לפי סכמת מודל "השלב המיידי"). במקרה בו ידרשו יותר מ 6- צוותי ההתערבות ל 6 וכל מטות משימתיים בעת ובעונה אחת, יחזרו המטות המשימתיים לתיפקוד לפי הרובע עליהם הם אחראים בשגרה. הערכת מצב ראשונית, וקבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1.2 עדכון יש/ אין "כיפת ברזל" ומשמעויות. 1.3 כוננות צוות תחזוקה בחירום- מוקד עירוני, (חלונות, דלתות בממד"ים ומקלטים פרטיים). 1.4 דים פרטיים. ״ הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה ופרסום השירות למקלטים וממ 1.5 ניטור וניתוח הלכי רוח- מוקד וברשתות. 1.6 פעולות הסברה ראשוניות ודבר ראש העיר- רצוי בוואטסאפ ובכל ערוץ תקשורת אפקטיבי. 1.7 ריענון לאוכלוסייה דגשי מדיניות "הכי מוגן שיש". 1.8 *יבחן העלאת אתר אינטרנט מיוחד לשע"ח שמחליף את האתר הרגיל

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 6

ב

ריענון דרישות: פתיחת לובי, פתיחת גגות, בבתים משותפים. 1.9 פתיחת: מקלטים ציבוריים, מיגוניות, פעמוניות ובדיקת תקינות (פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) - 1.10 במקביל לפתיחת מקלטים ציבוריים תבחן שאלת השמירה על מקלטים עם רכוש וציוד יקר. - פתיחת מקלטים פרטיים, (היעד- פתוח, נקי, פנוי ועם תאורה) – פיקוח עירוני. 1.11 .106 - דים פרטיים (דלתות וחלונות) בזמן חירום '' - תיקון ממ הודעה לועדי הבתים ומחזיקי המפתחות בפרסום כללי, לחובת הפתיחה ולהזמין תלונות. במקביל הערה - היערכות המוקד העירוני לפתיחת מקלטים פרטיים בעקבות תלונות למוקד. מגזר חרדי: ריענון מקביל באמצעים מתאימים (יש למנות אנשי קשר לשבת / חג). 1.12 מכלול כ"א מבצע ריענון כולל של כל הפוטנציאל: עובדי עירייה, עובדי חברות עירוניות, מתנדבים וריתוק 1.13 מישקי. מוסדות סיעודיים, ללא מיגון צמוד לקומה עליונה, הורדת המרותקים לקומות תחתונות – פקע"ר. 1.14 תחילת היערכות למשמעויות ארוכות טווח, לעבודה במשמרות ולסבב ארוך על כל משמעויותיו. 1.15 קביעת מדיניות התנהגות, בקרה ושליטה באתרי בנייה בכלל, ואלה הסמוכים למוסדות חינוך בפרט. 1.16 מוכנות מלאה למדיניות דילול חומ"ס: בתנועה ובשינוע, בחומרי גלם, בייצור ובאחסנת תוצרת גמורה בכלל 1.17 ובנמל אשדוד בפרט. הערכות לפתיחת שמרטפיות לפי התקנות, לעובדי העירייה עם תפקידים מרכזיים בחירום ובית הדר. 1.18 הגברת מוכנות מרכז קליטה ראשון – לרמת הזנקה בהתראה קצרה. 1.19 הערכה ומדידה, ומעבר מתשומות לתפוקות ולמדדי ביצוע, בכל מקום בו ניתן לבחון במהירות השגת 1.20 המטרות וזיהוי פערים. סגירת פערים: קבוצות תכנון ותכנית רצף תפקודי. 1.21 מעקב בזמן אמת אחר ביצוע החלטות, איכות ביצוע ההחלטות ובקרה. 1.22 חלוקת העיר לפי רובעים – מטות משימתיים: 1.23 תעשייה. + ב + . א 1 ז. + . ג 2

תעשייה. + ה + . ד 3 מיוחד. + ט + ח + . ו 4 יז. + טז ++ טו + יג + . י 5 מרינה. + סיטי + יב + . יא 6

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 7

. "פתע - פתע" בשגרת חירום: 2 נפילה בשטח בנוי- עבודה לפי שלבים. .)5 (*מצ"ב סד"פ רשותי וסד"פ לפי מכלולים - דגש שלב-מיידי, ראה נספח מסומן ב

.1 השלב המיידי: "בפתע-פתע" - מנוהל מהמוקד העירוני – ראה נספח 2.1

תמונת מצב ראשונית - מוקד עירוני- מאתר ומנתח את איזורי הנפילה: שוע"ל מפת אליפסות, , רגילות ואנליטיקה, דיווחי כב"א, מד"א, שאר אירגוני 360 הודעות מתושבים, מצלמות גבוהות ההצלה והראשון בזירה. במקרה של מס' זירות, תשומת לב לתיעדוף של ה – "שלב המיידי" בין הזירות. החפ"ק המשטרתי ו/או הקב"ט על אופנוע - גשש ו/או כל גורם אחר ראשון בזירה - 2.1.1 ראשונים בזירה. ) במטרה לקבל 10 +' מדווחים לאחור למוקד העירוני ולמרכז הפעלה, (דווח ראשוני: עד ק תמונת מצב ראשונית מצומצמת: איתור מדוייק. גודל ההרס בזירה,(לפי גודל ההרס הפעלת תורן ארכיב הנדסה) הרוגים, פצועים, לכודים. תשתיות מסכנות חיים. קבלת החלטה על אופי הזירה וסוג הכוחות של השלב המיידי שיוזעקו לזירה. המטרה - ), המוקד העירוני או הקב"ט, 10+ לפי הדיווח הראשוני ותמונת המצב הראשונית (עד ק 2.1.2 מיד עם האיתור וקבלת תמונת מצב ראשונית, מחליטים על אין זירה/יש זירה חלקית/יש זירה מלאה ומפעילים את החלק החצי אוטומטי של השלב המיידי. יציאה של הקב"ט אל הזירה לסיוע למפקד הזירה. לאורך כל השלב המיידי, הביטחון אחראי על הדיווח לאחור למוקד העירוני ולמרכז *הערה: ההפעלה. בשלב המענה הראשוני האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה עוברת לראש המטה המשימתי רובעי. המטה המשימתי יתנהל ברשת קשר ניהול אירועים ולא ברשת קשר הבטחון העירוני.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 8

ב

פירוט: צוותי התערבות בשלב המיידי-משימות עיקריות 2.1.2.1

מוקד עירוני – מנהל את השלב המיידי באירוע רב זירתי עד לשלב הזעקת הכוחות והעברת מקל למהר"פ, ובזירה בודדת עד לשלב וידוא הגעת הכוחות והעברת מקל למהר"פ. פיקוח עירוני - סגירת צירים, לפי בקשת המשטרה, בידוד הזירה וסד"צ לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה, מתייצביםבמטהמשימתי-רובעי, לחילופין במקומותשנקבעו בתיאוםבין הקב"טלמת"ח. בטחון ושיטור עירוני - סגירת צירים, בידוד הזירה וסד"צ, לפי בקשת ובתיאום עם המשטרה. מטה משימתי רובעי - מגיע לזירה עם כל בעלי התפקידים, ופורס במיקום לפי הנחיות מפקד הזירה )2 – (מצ"ב סד"פ- מטה משימתי נספח צוות ניהול מטה משימתי רובעי - צוותי התערבות והצוותים המקצועיים חוברים לראש המנהלת ), (צוותי ההתערבות מחנים הרכבים צומת אחת נוספת יותר רחוקה, מהצומת +20' במקביל, (עד ק שנסגרה / נחסמה). תוך הבטחת צירים פנויים. ראש המטה המשימתי - רובעי - פורש וקולט את צוותי ההתערבות והצוותים המקצועיים, ומתחיל לעבוד מחוץ לסס"ל. במקביל, מודיע ועומד לרשות מפקד הזירה, לרבות אמצעי ומשאבי הרשות המקומית ע"פ דרישה ממפקד הזירה. צוות התערבות תשתיות - לבחינת תשתיות מסכנות חיים: חשמל, גז, נזק הנדסי, (מתייצבים במטה משימתי-רובעי). צוות רווחה - לטיפול באוכלוסייה באזור האירוע, מעגל ראשון ומעגל שני, (מתייצבים במטה המשימתי). צוות מידע לציבור - מידע לאחור למכלול מידע לציבור וריכוז מול נציגי התקשורת, (מתייצבים במטה משימתי). חפ"ק ראש העיר: רוה"ע, קב"ט ודובר יוצאים לזירה – מייד עם אימות האיתור ותעדוף הזירות 2.1.3 לפי חומרתן. באחריות- דוד בן שטרית (בטחון). לפי מוכנות מרכז ההפעלה ועם הזעקת הכוחות המידיים וצוות ההתערבות או הגעת כל הכוחות 2.1.4 של השלב המיידי לזירה, מסמן את הרגע להעברת מקל מסודרת ומתואמת למרה"פ. הרמ"ט מסיים את תיאום כוחות התגובה לשלב המיידי, אם במוקד ואם במרכז ההפעלה, מדווח 2.1.5 למרה"פ / מוקד ויוצא לזירה, (ניהול, תפעול). .60 + ' הערכת מצב ראשונית באחריות רוה"ע/ רמ"ט לאחר אירוע נפילה עם משמעות כ- עד ק 2.1.6 * לאחר הערכת המצב - דף מסרים הסברה ופעולות נדרשות הכרחיות דחופות ותחילת עבודה בתאים. * לאחר הערכת המצב, חפ"ק ראש העיר חוזר לזירה או נע בין זירות. זירות בכשירות מלאה 6- ווידוא כשירות - מטות משימתיים וצוותי התערבות בהרכב מלא ל 2.1.7 ובכוננות, לקריאה. שעות מהאזעקה. 3 ראשי מכלולים יוצאים לזירות משמעותיות להתרשמות בלתי אמצעית עד 2.1.8

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 9

ב

שלב המענה הראשוני: 2.2 *בשלב זה בד"כ המשטרה מזכה את הזירה ומעבירה ה"מקל" לעירייה. המטה הרובעי-משימתי מנהל את כל הזירה (מחוץ ובתוך הסס"ל). כמו כן, מקבל האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה ברוטינה קבועה ומוסכמת. לאחר גיבוש תמונת מצב מלאה, הפעלת כוחות נוספים על פי הצורך: 2.2.1 * מבנים שנפגעו, גודל ההרס וקבלת פרטים: אוכלוסייה, והנדסיים. * כמות הנפגעים, הלכודים והנעדרים. פרטי האוכלוסייה המפונה. * פתיחת צירים שנחסמו והכשרתם לתנועה. צ והמלצות לפעולה. ״ * סטטוס התנהגות הסקרנים, שמירה על הסד * מתן מידע לציבור- מסרים בנוגע לאירוע ופעולות שיש לבצע בהתאם. * תמיכת האוכלוסייה בשטח האירוע, לרבות אספקת מים. * מיפוי אוכלוסית הילדים בשטח האירוע ומתן תמיכה נפשית ראשונית.

* אספקת מים לשתייה לכוחות הפועלים בשטח. * ליווי וסיוע המשפחות שנפגעו- לשלב הראשוני. * ביקור פצועים בתי חולים ובבית- וליווי המשפחות. * תחילת שיקום תשתיות קריטיות. פקחים/שומרים. + * סיוע באבטחת רכוש * החלטה: פתיחת מרכז למשפחות. * ארגון מתנדבים לסיוע. * סיוע באמצעים למשפחות. * צוות סיוע לחיות מחמד. * סריקת גגות מוסדות חינוך לפני חידוש לימודים.

הערכת מצב מלאה, ויצירת תמונת מצב של הרמ"ט/ קב"ט בנוגע ל: 2.2.2 - תיאום הכוחות שפועלים בשטח. - הסברה והנחיות לאזרחים. - הפעלת מתנדבים. - דרישת אמצעים ממרכז ההפעלה. צ. ״ - פערים העולים מהתמ

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

10

ב

שלב המענה המשלים: 2.3 הכוחות בשטח עוברים לעבוד במשמרות. 2.3.1 לשקול פתיחת לשכת מידע באיזור הרס משמעותי. 2.3.2 הערכות לתהליך פינוי וקליטת אוכלוסייה במרכזי הקליטה. 2.3.3 "נוהל חבצלת"- הערכות. 2.3.4 פינוי כל סימני ההרס שניתן לפנות. 2.3.5 תיקון ראשוני /זמני של תשתיות שנפגעו בשטח האירוע: מים, חשמל, גז, כבישים, גידור, מפגעי בטיחות. 2.3.6 ניקיון ושיקום ראשוני. 2.3.7 חפ"ק ראש העיר - שיח למטרות חוסן ולגעת בתושבים, ראיונות לתקשורת והודעות לתושבים. 2.3.8 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות ההצלה. 2.3.9 המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.3.10 להתחיל תהליך הפקת לקחים כולל ותכנית לסגירת פערים. 2.3.11

שלב השיקום (ככלל ינוהל ע״י מכלול אוכלוסייה): 2.4 חזרה למסלול החיים התקין. 2.4.1 השבת מצב לקדמותו פיזית וקהילתית: מתקנים/ תשתיות/ פינוי הריסות. 2.4.2 המשך ליווי: המשפחות מול מס רכוש. 2.4.3 המשפחות של הנפגעים, (הרוגים, פצועים, חרדה). המשפחות המפונות. המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.4.4 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות העירייה. 2.4.5

* דגש: הטיפול לפי השלבים ייעשה כמידת האפשר לפי שלבים ובטור!

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 11

ב

. הערכת מצב- דגשים: 3 ** ככלל, הערכות מצב בזמן התקפה יערכו פעמיים ביום: אחד בבוקר והשני בערב.

16-19 ' * סדר דוברים- ראה עמ חינוך - לימודים: 3.1

קטגוריות ראשיות: 3.1.1 יש לימודים- המצב מתוח. 3.1.2 יש לימודים רק במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.3 יש לימודים רק בחנ"מ וצרכים מיוחדים במוסדות עם מיגון תיקני. 3.1.4 אין לימודים. 3.1.5

* יש לוודא קיום "הודעות נצורות" גנריות לכל קטגוריה.

לשלב האצת המוכנות: 3.1.6

. הערכות לפינוי מקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות חינוך. א . הערכות להפעלת תכנית חינוך אלטרנטיבית. ב . גיוס הורים מתנדבים לסיוע במוסדות החינוך. ג . הערכות להשלמת כח אדם ממקורות משרד החינוך. ד . טיפול ונטרול חומרים מסוכנים במעבדות מוס"ח לפי נהלים בתוקף. ה . הערכות להפעלת מוקד שפ"ח. ו

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

12

ב

סוגי המוסדות והפעילויות להתיחסות: 3.1.2

החרגול ומתחמי הקראוונים. 2.1 מעונות היום. 2.2 משפחתונים. 2.3 מועדוני קשישים ומרכזי יום. 2.4 פעילות וחוגים במתנ"סים. 2.5 אירועים במתנ"סים. 2.6 מועדוני בעלי מוגבלויות. 2.7 פנימיות. 2.8

צהרונים ומועדוניות. 2.9 מעונות וגנ"י פרטיים. 2.10 השכלה גבוהה. 2.11 טיולים. 2.12 בתי כנסת. 2.13

חינוך - דגשים להתייחסות: 3.1.3

הפעלת שמרטפיות מהרגע הראשון שחודלים לימודים. 3.1 הסעה. 3.2 מנהלי המוסדות. 3.3 קב"ט המוסד. 3.4 מאבטחים. 3.5 צוות מינהלי. 3.6 צוות פדגוגי. 3.7 סייעות. 3.8 חינוך חרדי. 3.9 מוקד שפ"ח. 3.10 הודעות ועדכונים להורים - מטורגט. 3.11 סריקת גגות מוסדות חינוך, לפני חידוש לימודים. 3.12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

13

ב

החלטות בעניין כינוסים, אירועים והתקהלויות 3.2 התכנסויות בשטח פתוח 3.2.1 פארק אשדוד ים. אמפיתאטרון. פארק אתגרים. מגרשי ספורט. משחקי כדורגל. בריכות שחייה. פעילות בפארקים. שוק. חוף הים. מרכזי קניות: סטאר סנטר וביג. הלוויות מעל למכסת ההתגודדות בשטח פתוח. קרוואנים/אוהלים – נחל, ים. דילול עובדי שטח למינימום הכרחי למתן שירות חיוני.

התכנסויות בשטח סגור: 3.2.2

המשכן לאומנויות הבמה. בית יד לבנים. מונארט. אולמות ספורט.

אירועים ואולמות במתנ"סים. אוד' ואולמות במוסדות חינוך. אולמות לאירועי שמחה פרטיים. בתי כנסת.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

14

ב

מדידת אינדקציות לחוסן קהילתי: 3.3 פילוח מספר פניות תושבים למוקד העירוני וניתוחם. מספר מטופלי החרדה. מידת האמון של הציבור בהנהגה ובעירייה במיידי (רשתות ובהמשך בסקרים). שיעור הנוטשים את העיר (רשתות ובהמשך סקרים). שיעור החדירה של מדיניות המיגון אל הקהילות דוברי שפות זרות. מידת הקשר ואיכות הקשר, עם אוכלוסיות בקשב ובסיכון בכלל ובפרט עם קשישים בודדים חסרי עורף משפחתי.

מידת הקשר ואיכות הקשר עם משפחות מוחלשות וילדים בסיכון. מידת הקשר ואיכות הקשר, עם בעלי מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים. מידת השמירה על רציפות תפקודית לפי התכנית. מידת הקשר ואיכות הקשר של הצוות החינוכי עם התלמידים. כמות המתנדבים ורמת מחויבותם.

הערה: באחריות מחלקת מחקר וידע עירוני להמשיך ולפתח את המודל האשדודי לניטור ומדידת חוסן קהילתי.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

15

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

ראש העיר/מנכ”ל (רמ”ט)

מטרה והנושאים להערכת מצב

1

1 . פירוט האירועים ברשות מתוך מערכות הבקרה ושליטה. 2 . כוחות שפעלו/פועלים באירוע ותמ”צ עובדי ביטחון. 3 . משמעויות ממדיניות התגוננות. 4 . תמ”צ המקלטים/מחסות ציבוריים – תפוסה ודיווח לרווחה. 5 . צופרים ואזעקות – פערים. 6 . דרישות העירייה מגופי החירום: מ”י, רח”ל, צה”ל. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – כולל: מספר- מפונים, פצועים, לכודים, נעדרים וחללים. 3 . פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . תמונת המצב הצבאית. 2 . סקירת תגבור כוחות פקע”ר. 3 . הצגת מדיניות ההתגוננות לאזרח ומדיניות התגוננות משלימה. 4 . תמ”צ פערי התרעה. 5 . תמ”צ פערי הדרכה פרונטלית – “הכי מוגן שיש”. 6 . היערכות, תובנות, לקחים ודרישות שעלו בעת הטיפול בזירות. 7 . דרישות צה”ל מהעירייה. 1 . נושאי איכה”ס ובעיקר: דילול חומ”ס בשינוע ואכסון ומוכנות צוותים מפעליים. 1 . סה”כ פניות תושבים וניתוח הפניות לקטגוריות מרכזיות. 2 . היערכות כוללת של המוקד – סקירה קצרה והצפת פערים. 1 . נתוני אוכלוסייה כולל: מספר לכודים, פצועים, מפונים, נעדרים וחללים והמענה שניתן. 2 . תמ”צ חסרי גג ומפונים שנקלטו במתקני הקליטה. 3 . תמ”צ לווי משפחות מול מס רכוש והצפת פערים. 4 . מיפוי איכלוס מקלטים פרטיים משותפים ודיווח לרווחה. 5 . רצף תפקודי – דיווח על פערים. 6 . שיעור הנוטשים את העיר. 7 . דילול עובדי שטח.

אגףשירותיחירוםובטחון

2

משטרה

3

כב”א

4

מד”א

5

יקל”ר

6

איכה”ס

7

106 מוקד

8

מכלול טיפול באוכלוסייה ותפעול

9

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

16

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

1 . דיווח על פעילות הסיוע והתמיכה לאוכלוסייה הנפגעת והצפת פערים. מספר נפגעי החרדה המטופלים. 2 . נתוני אוכלוסיית הרווחה במעגל השני והצפת פערים. 3 . ריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסיות: * בודדים * קטינים בסיכון 85 * קשישים מעל גיל * חד הוריות * מוגבלים * אלמ”ב * צרכים מיוחדים * קשישים סעודיים * קשישים חסרי עורף * חרשים * בקשב ובסיכון ורמות הסיכון לפי קטגוריות משפחתי * אוכלוסיות תל״מ * עיוורים 4 . דיווח על פעולות הסיוע והתמיכה הרציפה לאוכלוסייה הנפגעת, לפי צורך והמלצות. 5 . נתוני צרכי בריאות הציבור, תמ”צ מרפאות, בתי מרקחת, בית חולים, חוסן. 6 . תמ”צ מוסדות מיוחדים. 7 . תמ”צ הערכות ומוכנות צוותי התערבות עו”ס ועובדי קהילה – הצפת פערים. 8 . ריכוז צרכים לשוהים במקלטים – דוח יומי. 1 . הפעלת שמרטפיות עבור ילדי עובדים במפעלים חיוניים לרבות עובדי הרשות המקומית. 2 . דיווח על יצירת קשר עם משפחות התלמידים במעגל הראשון והשני וביצוע פולואפ לאחר מספר ימים. 3 . ביצוע לימודים בהתאם למדיניות: רגיל ומיוחד. 4 . דיווח על מערכות חינוך אלטרנטיביות ובעיקר למידה במשמרות ו/ או מרחוק במספרים. 5 . דיווח על מספרי התלמידים לפי מוסד, שלא נוצר עימם קשר והמלצות. 6 . .)24 היערכות לקליטה במוסדות חינוך, (נוהל 7 . אם מתקיימות לימודים מלא/חלקי – דיווח התייצבות צוות הוראה, צוות מנהלי ותלמידים. 8 . מוקד שפ”ח – מדידה וניתוח הפניות. 9 . הפעלת מרכזי קליטה. 1 . הפעלת פעילות “הפגה” במקלטים. 2 . דיווח על “הפגות”: לאוכלוסייה הכללית והפגות לבעלי צרכים מיוחדים. 3 . תמ”צ חינוך בלתי פורמאלי: מתנ”סים, חוגים ותנועות נוער. 4 . תמ”צ התנדבות והפעלת בני נוער.

מכלול שירותים חברתיים ובריאות

10

מכלול חינוך

11

חברה עירונית למתנ”סים ותרבות

12

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

17

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

1 . דיווח על פעולות המכלול בזירות לפי חומרת הזירה מהכבד אל הקל. 2 . הצפת פערים – הערכות צוות תשתיות ומשאבים זמינים. 3 . המלצות לטיפול בתשתיות ובמבנים שנפגעו. 4 . דיווח על נזק למתקני ציבור. בכל הערוצים. 106 בהתאם למידע שזורם ממוקד • בהתאם למידע שזורם מהרשתות החברתיות. • בהתאם לסקירת “חוסן קהילתי” – המודל האשדודי. 2 . סוגיות עיקריות שמטרידות את התושבים. 1 . מערך המידע לציבור וההסברה מותאם לפי אוכלוסיות ובדגש: עולים, חרדים ואוכלוסיות תל”מ. 2 . המלצות לפתיחת חפ”ק תקשורת. 3 . ניתוח תקשורת ארצית בנוגע לרשות ולפעולות הרשות. 4 . להציע תכנית מידע לציבור, הסברה ואמצעי הפצה, בהתאם למדיניות לצרכים ולמטרות (כולל דבר “ראש העיר"). 1 . הלכי רוח ומגמות התנהגות האוכלוסייה: •

מכלול הנדסה ותשתיות

13

מכלול הסברה ומידע לציבור

14

1 . מצבת כ”א בחירום. 2 . מצבת מתנדבים זמינים ורמת המחוייבות שלהם. 3 . שיעור ההתייצבות של עובדים חיוניים. 4 . דיווח על יצירת קשר עם עובדים שלא התייצבו. 5 . הצגת פערים בזמן אמת. 1 . משאבים זמינים לפי צורך ודרישות והצגת פערים. 2 . תמ”צ מלאי במחסנים שונים. 3 . המלצות לסיוע לגופי החירום. 4 . תמ”צ תחבורה ושינוע.

מכלול כ”א ומתנדבים

15

מכלול לוגיסטיקה

16

. גיוס, ריכוז והקצאת מקורות הסיוע. 1 . ריכוז, עלויות ישירות/עקיפות. 2 . סטטוס טיפול מול: ”מס-רכוש”. 3

צוות כלכלה

17

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

18

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

* כללי: מוקד/רווחה/שפ”ח – דו”ח קריאות פתוחות מדי בוקר עד במייל. 12:00 השעה

1 . : זיהוי פערים כללי ומשאבים נדרשים: פערי מיגון פערי אזעקה, . G.I.S פערי קליטה, פערי כ”א, פערי רענון שכבות המידע כולל ב- 2 . החזרת אמצעים לכשירות. 3 . .)28 ’ סטטוס תכניות – קבוצות תכנון, (ראה פרק ה’ עמ 4 . סיכום פעילות, ריכוז המלצות והפקת לקחים. 5 . מעקב אחר ביצוע החלטות/משימות.

מנכ”ל העירייה (רמ”ט)

18

התייחסות משתתפים, סיכום והנחיות/משימות לביצוע.

ראש העיר

19

הערכת מצב מכלולי מול תאי המכלול - כל המכלולים.

ראשי מכלולים

20

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

19

ג

מכלולים- דגשים: (לכל המכלולים - עבודה לפי שעון הלחימה, שימור הכח והיכולת * לתפקוד ושמירה על רצף השרותים, לאורך זמן)

. מכלול חינוך: 1

.מיגון: מיגון תיקני, הכי מוגן שיש, אין מיגון- מיפוי הפערים. 1.1 .מדדים: התייצבות מורים/ תלמידים. פתיחת בתי ספר וגנ"י. התייצבות מלווי הסעה, 1.2 מאבטחים, צוות מינהלי, פתיחת שמרטפיות. .הפסקת לימודים: רגיל, חרדי, גנים פרטיים, השכלה גבוהה: נוהל הפעלה ווידוא ביצוע, 1.3 התייחסות לתלמידים המוסעים אל מחוץ לעיר. .חינוך מיוחד: הפסקת לימודים. 1.4 חידוש לימודים מדורג במוסדות ממוגנים. סיוע ביתי לתלמידי חינוך מיוחד במוסדות לא ממוגנים. .מוסדות חינוך לא ממוגנים! 1.5 פנימיות- בהיעדר הנחייה מפורשת של פקע"ר, הכלל שחל יהיה כמו על בית מגורים. 1.6 אם יש מיגון תיקני אפשר להשאיר. בכל מקרה אחר יש לפנות למקום עם מיגון תיקני או לשלוח התלמידים הביתה. . שמרטפיות: לעובדים חיוניים ולהפגה והפעלות במיקלטים – חברה עירונית לתרבות. 1.7 . לימודים מרחוק וקשר יומיומי עם דיווחי נתוני "מנותקי קשר" (ומאמצי האיתור). 1.8 . ערכות צעצועים לבתים. 1.9 .אירועי הפגה קטנים, במקלטים/מרחבים מוגנים לפי החלטת רוה"ע! חינוך כללי וחינוך 1.10 עם צרכים מיוחדים. . ריענון נוהל איסוף ופיזור תלמידים: "פתע פתע" ו-בשגרת חירום. 1.11 .הפגה: מוסדות חינוך, מוסדות חברה לתרבות, מקלטים בשכונות (אוכלוסייה כללית – 1.12 אוכלוסייה מיוחדת), מקלטים ברבי קומות ובלובי של בתים משותפים. דגש על הסברה וחלוקה מאוזנת לצד פרסום. . סריקת גגות, מוסדות חינוך, לפני חידוש הלימודים. 1.13

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

20

ג

. מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2

נוכחות עו"ס ועובדים כלליים, ונוכחות עובדים כוללת. 2.1 ניטור עוצמת הפניות: חרדה, סיוע חומרי, סיעוד, קושי עם ילדים, קושי במשפחה רמת המיגון 2.2 ומי נותר ללא מענה והתרכזות במתן מענה. מסגרות עובדות- סטטוס: קשישים, שיקום מוגבלויות, ילדים ונוער בסיכון. 2.3 אוכלוסיות מיוחדות: פעילות קשר ורענון המיפוי והצרכים ומתן מענה: תרופות, מזון, מיגון, 2.4 פסיכו-סוציאלי, חוסרים, הפגות, השלמת נתונים אודות עובדים זרים בדגש על עובדים סיעודיים. נפגעים – פעילות קשר רציפה מול המשפחות (חרדה, פצועים, מאושפזים, נעדרים, הרוגים). 2.5 צוותי ההתערבות- השלמת השיבוץ, רענון הידע ותחזוק הידע. 2.6 קשישים ללא עורף משפחתי: 2.7 איתור צרכים בכלל ובעיקר! פערי מיגון. הפגת בדידות. מענה בריאותי ופסיכו-סוציאלי. בטחון תזונתי. , בסדר דוברים. 10 סעיף 17 מ ״ אוכלוסיות מיוחדות - ראה בקטגוריות בע 2.8 שוהים במקלטים- מיפוי וריכוז צרכים במסגרת סיור יומי. 2.9

. מכלול אוכלוסייה ותפעול: 3

כשירות וזמינות של מטות משימתיים. 3.1 פיקוח עירוני – כשירות. 3.2 כשירות מרכזי פינוי/ קליטה. 3.3 צוותי סע"ר – מוכנות. 3.4 פס"ח - כשירות. 3.5

ליווי המשפחות במעגל הראשון ובמעגל השני ע"י מטה משימתי - רובעי ובאחריות ראש 3.6 המינהלת (בכל ההיבטים הפיזיים, הרווחתיים, החברתיים, קהילתיים ומול מס רכוש ובאמצעות צוותי הגזברות). סטאטוס נעדרים, מפונים ותמ"צ חסרי גג. 3.7 מענה תפעולי לאירוע סדר ציבורי. 3.8 . ״ אבות ואמהות ״ פתיחת מוקד 3.9 רצף תפקודי ובדגש: 3.10 פינוי אשפה ניקיון נטיעות תברואה דגש – דילול עובדי שטח למינימום הכרחי בלבד למתן שירות חיוני.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

21

ג

. מכלול הנדסה 4

. תשתיות מסכנות חיים בשלב המיידי- צוות משימה בעת אירוע לטיפול ב: 1 גז, חשמל, מים, קונסטרוקציה. . ע"ר הנדסית. 2 . השבת המצב לקדמותו במהירות האפשרית. 3 . דיווח: סטטוס: אספקת מים, אספקת חשמל, צירי תנועה, תשתיות אחרות. 4 בשלב המוכנות: מיגון והכנת מקורות מים לאספקה בחירום, ואבטחת איכותם, 4.5.1 הערכות לאספקת מים למפעלים חיוניים. הערכות לפריסת תחנות לחלוקת מים ע"פ הצורך. הערכות להפעלת מהנדסי קונסטרוקציה למבנים מסוכנים 4.5.2 הכשרת "צוות התערבות" תשתיות ניהול המאגר וריענון מידע קבלנים וציוד הנדסי. .סיוע מקצועי לצוות מס רכוש. 4.4.3 . מכלול כ"א ומתנדבים: 5 . כשירות עובדי מטה החירום. 5.0 . כשירות עובדי העירייה וכשירות עובדי החברות העירונית. 5.1 . הצגת פערים בזמן אמת. 5.2 מתנדבים. 5.3 ניהול הביקוש וההיצע בזמן אמת לעובדים ומתנדבים. 5.4 נוכחות עובדים- קבוצת עבודה: פק"ל. 5.5 שיבוץ בני נוער. 5.6 ריענון נוהל התייצבות בעבודה- הודעה נצורה. 5.7 וידוא יצירת קשר בתחילת הסבב, ובהמשך אחת לשבוע עם כל עובד שנעדר מהעבודה 5.8 באחריות ראשי מנהלים. ריתוק משקי - מוכנות. 5.9 הערה: להיכנס להיערכות מאסיבית עד ליישור קו. לרבות תמצית דו"חות מנהלים. (עודד לוי, אריה מימון, רונית צור, אורן טואיל, דוד דבש). . צוות כלכלה: 6 . גיוס מקורות סיוע. 6.1 . ריכוז והסדרת ההקצאה של מקורות הסיוע. 6.2 . גזבר – ריכוז עלויות ישירות / עקיפות מהרגע הראשון, לדיווח וקבלת סיוע תקציבי. 6.3

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

22

ג

. מכלול לוגיסטיקה: 7

מרכולים- פתוח / סגור- מצב עדכני, דווח. 7.1 מלאי מזון- מצב עדכני, דווח. 7.2 מלאי דלק וגז- מצב עדכני, דווח. 7.3

רכבים להפעלה פנים עירונית לרבות מצבת נהגים - דווח. 7.4 חוזים והתקשרויות לחירום במבחן המציאות - דווח. 7.5 אימות נתוני מאגר אודות מפעלים חיוניים. 7.6 מוכנות לקליטה ורישום של ציוד ותרומות וחלוקתו בהתאם לצורך. 7.7 מכלול לוגיסטיקה יפתח יכולת לאספקת אמצעים בדחיפה שתתמחה באספקת דחיפה / משיכה 7.8 של ציוד ואמצעים. הצטיידות במים לשתייה עבור הכוחות וצוותי ההתערבות בשטח. 7.9

. מכלול הסברה ומידע: 8

פקע"ר- קבלת הנחיות התגוננות של פקע"ר. 8.1 כיפת ברזל- יש / אין "כיפת ברזל", משמעויות ופעולה. 8.2 רשתות – + ניטור וניתוח הלכי רוח- התארגנות לניטור התנהגות אוכלוסייה: מוקד עירוני 8.3 פעמיים ביום לטובת הערכות המצב. "דבר ראש העיר", גם בשגרה בחירום, (רצוי גם בוואטס). 8.4 הסברה לתושבים - ריענון – "הכי מוגן שיש" או כל מדיניות מיגון אחרת, (דגש על האמצעים 8.5 לריענון, לרבות: אינטרנט ופייסבוק, ולא לסמוך על "כיפת ברזל", א למניעת אש במקלטים שאוכלסו. ״ וגם בפלקטים שיודבקו בבתים משותפים). רענון הדרכת כב מיגון- ריענון דרישת פתיחת לובי, מקלטים מיגוניות ופעמוניות 8.6 ופתיחת גגות בבתים משותפים. התייחסות לסוגיית בתי כנסת לא ממוגנים. מגזר חרדי- סגירת פערי: ריענון, הסברה ומידע במגזר החרדי. (מנוי אנשי קשר לשבת/ חג) 8.7 ריענון – בנק המסרים וההודעות הנצורות. 8.8 עדכון שוטף לעובדי העירייה: דף יומי. 8.9 רדיו דרום- התפרצות לגל הפתוח- בדיקת כשירות. 8.10 גל שקט- שבת/ חג: מגזר חרדי - רדיו קול חי וקול ברמה. קו מידע לציבור- בדיקת כשירות. 8.11 מינוי נציגים מול תקשורת: ארצית וזרה. ולעודד דפוסי קשר מקובלים ומועילים לעיר. 8.12 צוות סיורים- הקמת צוות סיורים ואירוח אח"מים. 8.13 פתיחת חפ"ק או נקודת ריכוז לנציגי התקשורת בזירת האירוע. 8.14 מוכנות נציג מכלול מידע לציבור במטה רובעי משימתי. 8.15 עבודה בניו מדיה ועם כל הכלים שמציעה המהפכה הדיגיטלית. לא לשכוח את האוכלוסייה 8.16 המודרת דיגיטלית!

הערכות למדידת "חוסן קהילתי"- המודל האשדודי. 8.17 וידוא תקינות מערכות אל- פסק ומוכנות מלאה לנוהל. 8.18

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

23

ג

. מוקד - דגשים: 9

.)4 מוקד: (רשימת תיוג לבדיקת כשירות המערכות במוקד העירוני (ראה נספח 9.1 איוש, (מוקדנים וצוות ניהולי). 9.1.1 למנות מנהל שולחן מוקד בחירום ונציג של מכלול מידע לציבור. תגבור. 9.1.2 כוננים. 9.1.3 דוברי שפות. 9.1.4 נציג רווחה/ שפ"ח במוקד - לטיפול בחרדה. 9.1.5 הפנייה לטלפון ארצי: נט"ל וער"ן. סיוע פסיכולוגי חיצוני של רשויות מסייעות. . post הקמת מוקד ברווחה ל- הגדרת פערים והצפתם. 9.16 פתיחתמניפהאוטומטיתל"שלבהמיידי", במצב "פתע" ווידואביצוע לפי המצביםהבאים: 9.1.7 - אזעקה ללא נפילה או נפילה בשטחים פתוחים. עדכון ורענון- מחליפים לבעלי התפקידים החשובים. 9.1.8 פתיחת מקלטים ציבוריים- דיווח על קריאת מוקד. 9.1.9 ציוות פיקוח עירוני, פתיחת מקלטים פרטים – לפי תלונה. 9.1.10 . תקינות רכבי סיור. 9.1.11 תקינות מערך מצלמות (צידוד לכיפת ברזל). 9.1.12 תקינות כלים כבדים. 9.1.13 : כמות פניות בחתך יומי ונושאי ורמת שימוש 22:00 דיווח יומי למנכ"ל עד שעה 9.1.14 במערכת המשיבון האוטומטי. עדכון המוקד באופן רציף בפעילויות: שמרטפיות והפגה. 9.1.15 - אזעקה עם נפילה במרחב בנוי ללא פגיעה בגוף או בנפש. - אזעקה עם נפילה במרחב בנוי עם פגיעה בגוף או בנפש.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

24

ג

. מרכז הפעלה - דגשים: 10 *ככלל- ינהל את המערך הרשותי בחירום, באמצעות המכלולים והכוחות.

)3 . כשירות של המערכות במרכז ההפעלה, (לפי רשימת תיוג, ראה נספח 1 . תפקידי מרכז ההפעלה הרשותי. 2 צ מכל הזירות בעיר באופן רציף. ״ איסוף וריכוז התמ 2.1 ר. ״ א ופקע ״ א, משטרה, מד ״ צ עם גורמי החירום: כב ״ גיבוש תמ 2.2 תיאום ושליטה על כל הכוחות חירום. 2.3 מעקב אחר ביצוע החלטות. 2.4 ניהול שגרת החירום לרבות קביעת סדרי עדיפויות. 2.5 . תגבור מפקע"ר: גדוד פקע"ר, חיילים ומורות חיילות, לסייע בחילוץ וזיכוי זירה. הסברה, 3 סגירת צירים, סיוע והפגה בעיר. . הקפדה על תיעוד התנהלות- ההחלטות- ומעקב אחר ביצוע החלטות – יש למנות מנהל 4 שולחן במרכז ההפעלה. אזעקה, צופרים - דגשים: 10.1 . צפירה- וידוא מערך תקין בשגרה ולאחר כל הפעלה, (סגירת פערים וטיפול מיידי 1 בתקלות). . כורזיות במע' החינוך - כנ"ל. 2 . ביפר/ כורזית לבעלי צרכים מיוחדים, (קשישים, חרשים, עיוורים). 3

. רדיו דרום - התפרצות לגל הפתוח. 4 . גל שקט – שבת/חג: מגזר חרדי. 5

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

25

ד

. מטה חירום שילדי - זמינות מלאה, עוצר חופשות? 1 ועובדי התאים במכלולים ולהחזיקם בתמונה, לקיום רציף של 3- ו 2 . זמינות של מספרי 2 שיחות ותדריכים של ראשי מכלולים לזיהוי פערים לפי שק"ד זימונם למרכז ההפעלה. . השלמה ורענון רשימות הקשר ונוהל איתור, לוודא תקינות קבוצת מאמ"א. 3 . חימום מרכז ההפעלה ובדיקת מוכנות מבצעית מלאה לרבות העזרים. 4 . חימום המוקד העירוני והפעלתו במתכונת חירום. 5 . השלמה ורענון לנוהל התייצבות בעבודה של עובדי העירייה. 6 .מיקלטיםפרטיים-הסברהותגובהלפניותעםצוותפתיחתמקלטיםפתוח,נקי,מפונהועםחשמל. 7 . מיקלטים ציבוריים – פתיחה ואיבטוח, (יתרון לפתיחה מיידית), מיגוניות ופעמוניות: (פתוח, 8 נקי, מפונה ועם חשמל). . שמרטפיות- מוכנות מלאה פתיחה והפעלה (יתרון לפתיחה מיידית) של השלב הבא של 9 הביקושים. . מכלול כ"א: השמה – הפעלה – שליטה – בקרה ופיקוח ורענון לנוהל התייצבות. היערכות 10 לביצוע ריתוק מישקי לפי ההכרזה. . מיפוי – פערי כ"א. 11 . הערכות יחידת מתנדבים: הכנת תוכנית משימות ושיבוצים. 12 . תגבור כוחות ע"י פקע"ר, (קבוצת עבודה לאירוח כוחות אלה). 13 . מוכנות פתיחת מיקלטים פרטיים – לפי דרישה! ולפי הנוהל! 14 דים פרטיים - מוכנות צוות תחזוקת חלונות ודלתות. ״ . ממ 15 . בדיקת עדכניות של "תכניות מגירה" למצבי החירום השונים לרבות תכניות של "קבוצות 16 .28 ׳ העבודה", לפי פירוט ראה: עמ . שימור כשירות: "אמצעים עצמאיים": רכבי סיור אמצעי קשר. 17 . שימור כשירות" "אמצעים קבלניים". 18 דגשים לרמ״ט להשלמת שלב המוכנות בשעת חירום - "זמן יקר":

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

26

ד

. DR . רענון יכולות מערך המחשוב ורענון מבצעיות נוהל 19 . רציפות תפקודית: לעבור על התכנית ולוודא כשירות ותיקוף שלה. 20 . מחשוב – הערכות לרצף תפקודי. 21 . קידום מוכנות לשימוש בחניות תת-קרקעיות. 22

. ווידוא דילול בהתאם לצווים ולהגבלות חומ"ס – איגוד ערים לאיכה"ס. 23 . ווידוא כשירות מחסן חירום- גנרטורים, תאורה, מזרונים ו/או פערים. 24 . הערכות ללמידה מרחוק. 25 . חימום: מוקד שפ"ח. 26 . הערכות להפגה: קבוצת עבודה מתחילה לעבוד על תכניות המגירה. 27 . תיעוד ההתנהלות ופרוטוקולים- מינוי. 28 גזבר מסייע בווידוא ביצוע לשלב המוכנות. + יועמ"ש + . צוות ביקורת בראשות מבקר העירייה 29 ערוצי 4- . קבוצת עבודה לכשירות דרכי תקשורת ולהעברה טובה של אינפורמציה ב 30 התקשורת הבאים:

- בתוך הארגון- אריה איטח. - בין ארגונים- אריה איטח. רשתות. + - בין האזרח לארגון- מוקד עירוני

מוקד עירוני. + - בין הארגון לאזרח- מכלול מידע לציבור . הדרכת עובדים, ריענון נהלי החירום והכשרות דחופות. 31 .ריענון השליטה בתכנת שוע"ל. 32 . סגירת פערים בהתאם למדדי כשירות של כל מערך החירום. 33

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

27

ה

קבוצות תכנון:

. קבוצת תקשורת למקרה קריסת רשת סלולרית- יוסי בן סימון (סטטוס בביצוע). 1 . מידע לציבור מגזר חרדי – דינה (סטטוס – בוצע). 2 . נוכחות עובדים והיענות מתנדבים - מירב שרת (סטטוס – בוצע). 3 . לימודים בצל מצב חירום - אריה מימון (סטטוס – בוצע). 4 . מיפוי והכשרת חניונים ת/ק- גבי עייש (סטטוס – בוצע). 5 . מיפוי וריכוז צרכים והמלצות לאוכלוסייה לפי קטגוריות, 6 ) – רונית צור (סטטוס – ברענון). 10 מס"ד 17 ' (ראה סדר דוברים עמ - יוסי בן סימון (סטטוס – בוצע). D.R . יח' המחשוב הפעלה בחירום ומוכנות ל- 7 . עיר ללא חשמל - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 8 . הפסקת מים ממושכת - רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 9 . הכנת כניסות/יציאות נוספות לעיר –רולנדו רייטר (סטטוס – בביצוע). 10

. א. הפגות בתוך העיר - אורן טואיל (סטטוס – בוצע). 11 ב. הפגות מחוץ לעיר- אורן טואיל (סטטוס – בוצע). . תמי"ר - גבי עייש (סטטוס – בוצע). 12 . מדדים לחוסן קהילתי – שרית ניסים (סטטוס – בביצוע). 13

. הטמעת, תחזוקה ושיפור מערכת שוע"ל - יוסי בן סימון וארז זפרני (סטטוס – ברענון). 14 . בקרת תהליכים ומדידה בזמן אמת - שלמה בן עזרא (מתגלגל מחדש בכל סבב). 15 . "פאניקה" התנהגות אוכלוסייה - ולריה מטיחס, (סטטוס - בביצוע). 16 . הערכות בתחום החומ"ס – יעקב פלאצ'י (סטטוס – בביצוע). 17

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

28

ן

. ניהול טוב חייב להבדיל בין צרכים ודרישות שנובעים ישירות מגורם האסון לצרכים הנובעים 1 מתגובות האירגונים לאירוע וניסיונם לנהל אותו. . הוצאה לפועל של "תכנית מגירה" באופן מתאים. 2 . ניוד כ"א ומשאבים באופן יעיל. 3 . שיבוץ יעיל של כח אדם לעבודה והאצלת סמכויות. 4 . העברה טובה של אינפורמציה. 5 . תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים. 6 עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון:

. התמקדות בתיאום המקיף לא בפיקוד ושליטה. 7 . שילוב בין גורמים מתהווים עם אלה הקיימים. 8 . לספק לתקשורת ההמונים את האינפורמציה המתאימה. 9 . הפעלה טובה של המרכז לפעילות חירום. 10 . E.L quarantelli , Disaster 1997 ** מתוך מאמר של

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

29

ז

סוף דבר:

. דגשים לטיפול בנפלים ורסיסים בכלל ובמוס"ח בפרט. 1 . הפקת לקחים חוצת מכלולים ופעילות מיידית לסגירת פערים. 2 . סיכום, מסקנות והמלצות לשיפור. 3 . קביעת גנט אימונים, הכשרות ותרגול. 4 . סגירת מקלטים. 5 . חזרה לשגרה מוקד עירוני. 6 . חזרה לשגרה מרה"פ. 7 . הודעות סיכום ותודות לתושבים, לעובדים ולכוחות החילוץ וההצלה. 8 . ריענון מחסני חירום, מטה משימתי וצוותי ההתערבות. 9 . המשך מעקב אחר האוכלוסייה הנפגעת ווידוא ביצוע לשלב: "השיקום". 10 . "זה לא נגמר עד שזה נגמר". 11

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

30

ח

נספח 1 – שלב מיידי באירוע הרס רקטי – השלב המיידי באירוע הרס רקטי 1 נספח

הזירה

חפ"ק משטרתי לניהול

ראשונים בזירה ראשונים בזירה כוחות תגובה

( חי לוץ והצלה )

רווחה/שפ"ח

צוות התערבות

מד"א/כב"א

צוות התערבות תשתיות

קב"ט - גשש על קטנוע

חובר לחפ"ק משטרתי לדיווח תמ"צ ראשוני

עיריית אשדוד

לשכת המנכ"ל

אזעקה

התמגנות

שיטור עירוני

פיקוח עירוני/

איתור נפילה

צוות התערבות

פיקוח עירוני/שיטור עירוני – סגירת צירים

וחבירה לחפ"ק משטרתי לבידוד הזירה

לטובת מפקד זירה

צוות התערבות חח"י/גז

קב"ט - גשש, משטרה, מוקד, מד"א ומוקד כב"א מטה רובעי משימתי להכלת הטיפול באוכלוסייה בשלב המיידי

באחריות מוקד עירוני שוע"ל - אליפסות, מצלמות, דיווחי תושבים,

צוות התערבות פקע"ר

( קשר עם האוכלוסיה )

צוות התערבות מידע לציבור

חפ"ק ראש העיר

27

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

31

ח

מינהלת רובע • העמסת ציוד חירום • בדיקת קשר • מוכנות כ”א • יצירת תמ”צ ועדכון מרה”פ - מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ 2 נספח • הגעה לזירה • פריסת מטה בתאום

מענה

השלב

תיאור

חברתי/

תשתיתי

תפעולי/

לאוכלוסייה מוכנות עו”ס,

• שילדי - מטה משימתי

“זמן יקר"

שפ”ח ודוברות.

מוכנות שלב מיידי שלב ראשוני שלב משלים שלב שיקום

האצת הכשירות -

מוכנות צוותי התערבות: פיקוח עירוני / שיטור

עירוני, הנדסה, חשמל, מים

• חבירת צוותי התערבות למטה משימתי • שמירה על צירים פתוחים.

ופינוי נפגעים

חילוץ , הצלה

הגעה ותחילת טיפול צוותי הנדסה , חשמל , מים

מפגעי תשתית מסכן חיים. פיקוח עירוני, שיטור.

וצוותי מידע לאוכלוסייה

הגעת צוותי עו”ס /שפ”ח

וחבירה למטה המשימתי.

• סריקות בתים ומענה לאוכלוסייה - עו״ס • העברת מידע

• לאוכלוסייה ,שילוט וסימון • מידע לציבור. • שמירה על הרכוש הפרטי • ליווי משפחות נזקקות.

• ליווי וסיוע למשפחות שנפגעו.

• ניהול קבוצת עבודה במטה המשימתי • המשך רישום מפגעי

• רישום נזקי רכוש וזימון נציג מס רכוש • סיור איתור מפגעים ושילוט

• הפעלה ותיאום גופים מקצועיים

במעגל שני.

תמיכת האוכלוסייה

סיקור ותחילת מענה.

סימון בתים שנסרקו.

• טיפול משפחות ללא קורת גג

• החזרת מצב לקדמותו למינהלת

• השלמת מענה לתשתיות קריטיות , עד החזרת מצב לקדמותו . • השלמת מענה לתשתיות לקדמותו .

הקהילתי.

לתושבים , ועוד

כל הפעולות הנדרשות לשמירה על החוסן

רכוש, חלוקת ניילונים,

דיווח למס רכוש , מידע

כולל חבירת יח’ אחזקה

• ליווי תושבים מול מס רכוש

• הובלת המשך מענה

לקדמותו.

עד להשבת המצב

לפערים תשתיתיים.

חזרה למסלול חיובי תקין,

אחרות עד החזרת מצב

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

32

ח

- רשימת כשירות מרכז ההפעלה 3 נספח

לו”ז

בוצע

מרכז הפעלה

מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום – קשר נפה

2 3 4

תקינות מערכת שוע”ל – שולחן מרכזי

(רשות) CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

5

Q מאגרי מידע וגיבוי – כונן תקינות מכשירים סלולריים

מיידי מיידי

6 7

חמ”ל הפעלה

מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות (חמ”ל הפעלה)

8 9

ראי מוקד עירוני

ומערכת מימ”ד. GIS תקינות מערכת

10

כוח אדם

מיידי מיידי

התייצבות בעלי תפקידים

11 12

התייצבות מנהלת חמ”ל הפעלה

כלים

מיידי

תקינות רכבי סיור – ניידות ביטחון ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון) ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

13

מיידי

14

מיידי

15

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים

16 17

יומני מבצעים על שולחנות חירום

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

18

מיידי

בדיקת מסך אינטראקטיבי

19

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות סמי אביר)

מיידי

20

מיידי

גרור תאורה + הכנת חפ”ק רשותי

21

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

33

ח

- רשימת כשירות מוקד עירוני 4 נספח

לו”ז

בוצע

106 מוקד

מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות קווים

1

תקינות קווי חירום

2 3 4 5

תקינות מערכת שוע”ל תקינות לחצני מצוקה

CRMC תקינות

מטענים וסוללות + תקינות מכשירי קשר חירום

מיידי

6

מיידי מיידי

מאגרי מידע וגיבוי

7

תקינות מכשירים סלולריים

8

מוקד רואה

מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי מיידי

תקינות מצלמות situator תקינות

9

10

GIS תקינות מערכת

11

כוח אדם

תצפיתנים + התייצבות נציגים

12 13 14

התייצבות מנהלים תורנים

הכנת דוברי שפות

כלים

מיידי מיידי

תקינות טרקטורים תקינות רכבי סיור

15 16

ציוד הגנה אישי (קפלס”ט, שכפ”ץ, פנס, מגפון)

מיידי

17

מיידי

ציוד בטיחות (סס”ל, מחסומים, נצנצים)

18

תקינות כלי עבודה (לצורך פתיחת מקלטים)

מיידי

19

לוגיסטיקה

מיידי מיידי

אביזרי כתיבה מחיקים

20

יומני מבצעים על שולחנות חירום

21

תקינות מכשירים ניידים (נייד וואצאפ ומוקד)

מיידי

22

מיידי

לוח מפות תקין

23

דלק + בדיקת גנרטור (באחריות יונתן בן שטרית)

מיידי

24

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

34

ח

- אירוע הרס - סד״פ 5 נספח

אירוע הרב - סד״פ מוקד עירוני - שלב מיידי טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

35

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי – לשלב המיידי: טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

36

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב הראשוני – טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

37

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב המשלים: טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

38

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב השיקום – טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

39

ח

אירוע הרס – הנדסה – שלב מיידי : טיל/רקטה

אירוע הרס – סד"פ מכלול רווחה לשלב המיידי טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

40

ח

אירוע הרס – סד"פ מכלול אוכלוסיה לשלב המיידי : טיל/רקטה

אירוע הרס – סד"פ מכלול מידע לציבור לשלב המיידי : טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

41

ח

- ארוע חומ״ס 6 נספח

אירוע חומ"ס – סד"פ רשותי לשלב המיידי

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

42

ח

ולא פורמלי שפ " ח / מתקני

2022 - - מבנה מרכז הפעלה בחירום 7 נספח

תא מכלול 5486

קליטה

ספורט

שולחן מרכזי 17361

להעביר את הקשר לערוץ - מקלט ביטחון

מכלול חינוך

חינוך פורמלי

053-4867644

מר אריה מימון

מכלול הנדסה ותשתיות רולנדו רייטר מכלול טיפול ב אוכלוסייה ותפעול

במרכז ההפעלה

8249 / 8|8251| 8412

מים וביוב בינוי

הנדסה

תשתיות

כוח חשמל

תא מכלול

08-9568723

שולחן מרכזי

054-6565389

דרכים ומעברים

מנהלות רובע מטה משימתי תא – חרדי פס " ח | מתקני

איכות הסביבה תפו " ח

קליטה שירותי דת מוקד עירוני - תפעול תפעול

אחזקה

רוטנברג

מר שלמה

08-9568720 תא מכלול

8191|8195

שולחן מרכזי

053-4867226

גב ' מירב שרת

תא מכלול 5261

מכלול כ " א

מתנדבים

כוח אדם

ומתנדבים

08-9568722

שולחן מרכזי

052-9463492

רמ " ט הועדה – מנכ " ל העירייה

יו " ר ועדת מל " ח

הסיעים - תובלה

דלק - גז

ד " ר יחיאל לסרי

מזון

משק כללי רכש

תא מכלול 5163

מכלול

(17101 משרד אריה )

לוגיסטיקה

08-9568194

שולחן מרכזי

053-4867268

מר אופיר היימן

ראש העיר

שפ " ח / מרכזי דחק

מר אילן בן עדי

גב ' רונית צור

מכלול שירותים

קליטה / עולים

תא מכלול 5316

רווחה

בריאות

ובריאות

חברתיים

08-9568721

שולחן מרכזי

053-4867330

מכלול מידע לציבור - מוקד עירוני גב ' דינה בר אולפן

דוברות והסברה שירותים דיגיטליים - מחשוב

08-9568847 תא מכלול 5485

מוקד עירוני - מידע

שפות זרות תיירות

לשכת מידע

053-7506555 מר דוד דבש

שולחן מרכזי

08-9568725

053-7506559

מ . אגף ביטחון מר אריה איטח

שיטור עירוני קב " טי זירה

ביטחון - חירום

חמ " ל

8257/9/8

ניידות סיור

תא ביטחון

מקלטים ציבוריים מחסני חירום

08-9568724

שולחן מרכזי

054-4867296

חפ " ק אחוד חמ " ל

ועדת משנה לפס " ח – קליטת

ועדת ארגון והתנדבות מפקד יקל " ר אל " מ אבי אזולאי

050-6810606 יקל " ר

תא יקל " ר

08-9568278 17305

לציבור

ביטחון

8189/8192

08-9568247

08-9568252

מפונים וטיפול בחללים

ועדת הסברה ומידע

חמ " ל

רפרנט שוע " ל

במאי

מנהל

מרכזי

שולחן

הפעלה -

אקווריום

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

43

דפי רשימות

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

44

דפי רשימות

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

45

דפי רשימות

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

46

דפי רשימות

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

47

Made with FlippingBook Digital Publishing Software