מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

אירוע הרס – סד"פ רשותי לשלב המשלים: טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

38

Made with FlippingBook Digital Publishing Software