מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

. מכלול לוגיסטיקה: 7

מרכולים- פתוח / סגור- מצב עדכני, דווח. 7.1 מלאי מזון- מצב עדכני, דווח. 7.2 מלאי דלק וגז- מצב עדכני, דווח. 7.3

רכבים להפעלה פנים עירונית לרבות מצבת נהגים - דווח. 7.4 חוזים והתקשרויות לחירום במבחן המציאות - דווח. 7.5 אימות נתוני מאגר אודות מפעלים חיוניים. 7.6 מוכנות לקליטה ורישום של ציוד ותרומות וחלוקתו בהתאם לצורך. 7.7 מכלול לוגיסטיקה יפתח יכולת לאספקת אמצעים בדחיפה שתתמחה באספקת דחיפה / משיכה 7.8 של ציוד ואמצעים. הצטיידות במים לשתייה עבור הכוחות וצוותי ההתערבות בשטח. 7.9

. מכלול הסברה ומידע: 8

פקע"ר- קבלת הנחיות התגוננות של פקע"ר. 8.1 כיפת ברזל- יש / אין "כיפת ברזל", משמעויות ופעולה. 8.2 רשתות – + ניטור וניתוח הלכי רוח- התארגנות לניטור התנהגות אוכלוסייה: מוקד עירוני 8.3 פעמיים ביום לטובת הערכות המצב. "דבר ראש העיר", גם בשגרה בחירום, (רצוי גם בוואטס). 8.4 הסברה לתושבים - ריענון – "הכי מוגן שיש" או כל מדיניות מיגון אחרת, (דגש על האמצעים 8.5 לריענון, לרבות: אינטרנט ופייסבוק, ולא לסמוך על "כיפת ברזל", א למניעת אש במקלטים שאוכלסו. ״ וגם בפלקטים שיודבקו בבתים משותפים). רענון הדרכת כב מיגון- ריענון דרישת פתיחת לובי, מקלטים מיגוניות ופעמוניות 8.6 ופתיחת גגות בבתים משותפים. התייחסות לסוגיית בתי כנסת לא ממוגנים. מגזר חרדי- סגירת פערי: ריענון, הסברה ומידע במגזר החרדי. (מנוי אנשי קשר לשבת/ חג) 8.7 ריענון – בנק המסרים וההודעות הנצורות. 8.8 עדכון שוטף לעובדי העירייה: דף יומי. 8.9 רדיו דרום- התפרצות לגל הפתוח- בדיקת כשירות. 8.10 גל שקט- שבת/ חג: מגזר חרדי - רדיו קול חי וקול ברמה. קו מידע לציבור- בדיקת כשירות. 8.11 מינוי נציגים מול תקשורת: ארצית וזרה. ולעודד דפוסי קשר מקובלים ומועילים לעיר. 8.12 צוות סיורים- הקמת צוות סיורים ואירוח אח"מים. 8.13 פתיחת חפ"ק או נקודת ריכוז לנציגי התקשורת בזירת האירוע. 8.14 מוכנות נציג מכלול מידע לציבור במטה רובעי משימתי. 8.15 עבודה בניו מדיה ועם כל הכלים שמציעה המהפכה הדיגיטלית. לא לשכוח את האוכלוסייה 8.16 המודרת דיגיטלית!

הערכות למדידת "חוסן קהילתי"- המודל האשדודי. 8.17 וידוא תקינות מערכות אל- פסק ומוכנות מלאה לנוהל. 8.18

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software