מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

שלב המענה הראשוני: 2.2 *בשלב זה בד"כ המשטרה מזכה את הזירה ומעבירה ה"מקל" לעירייה. המטה הרובעי-משימתי מנהל את כל הזירה (מחוץ ובתוך הסס"ל). כמו כן, מקבל האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה ברוטינה קבועה ומוסכמת. לאחר גיבוש תמונת מצב מלאה, הפעלת כוחות נוספים על פי הצורך: 2.2.1 * מבנים שנפגעו, גודל ההרס וקבלת פרטים: אוכלוסייה, והנדסיים. * כמות הנפגעים, הלכודים והנעדרים. פרטי האוכלוסייה המפונה. * פתיחת צירים שנחסמו והכשרתם לתנועה. צ והמלצות לפעולה. ״ * סטטוס התנהגות הסקרנים, שמירה על הסד * מתן מידע לציבור- מסרים בנוגע לאירוע ופעולות שיש לבצע בהתאם. * תמיכת האוכלוסייה בשטח האירוע, לרבות אספקת מים. * מיפוי אוכלוסית הילדים בשטח האירוע ומתן תמיכה נפשית ראשונית.

* אספקת מים לשתייה לכוחות הפועלים בשטח. * ליווי וסיוע המשפחות שנפגעו- לשלב הראשוני. * ביקור פצועים בתי חולים ובבית- וליווי המשפחות. * תחילת שיקום תשתיות קריטיות. פקחים/שומרים. + * סיוע באבטחת רכוש * החלטה: פתיחת מרכז למשפחות. * ארגון מתנדבים לסיוע. * סיוע באמצעים למשפחות. * צוות סיוע לחיות מחמד. * סריקת גגות מוסדות חינוך לפני חידוש לימודים.

הערכת מצב מלאה, ויצירת תמונת מצב של הרמ"ט/ קב"ט בנוגע ל: 2.2.2 - תיאום הכוחות שפועלים בשטח. - הסברה והנחיות לאזרחים. - הפעלת מתנדבים. - דרישת אמצעים ממרכז ההפעלה. צ. ״ - פערים העולים מהתמ

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software