מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

מכלולים- דגשים: (לכל המכלולים - עבודה לפי שעון הלחימה, שימור הכח והיכולת * לתפקוד ושמירה על רצף השרותים, לאורך זמן)

. מכלול חינוך: 1

.מיגון: מיגון תיקני, הכי מוגן שיש, אין מיגון- מיפוי הפערים. 1.1 .מדדים: התייצבות מורים/ תלמידים. פתיחת בתי ספר וגנ"י. התייצבות מלווי הסעה, 1.2 מאבטחים, צוות מינהלי, פתיחת שמרטפיות. .הפסקת לימודים: רגיל, חרדי, גנים פרטיים, השכלה גבוהה: נוהל הפעלה ווידוא ביצוע, 1.3 התייחסות לתלמידים המוסעים אל מחוץ לעיר. .חינוך מיוחד: הפסקת לימודים. 1.4 חידוש לימודים מדורג במוסדות ממוגנים. סיוע ביתי לתלמידי חינוך מיוחד במוסדות לא ממוגנים. .מוסדות חינוך לא ממוגנים! 1.5 פנימיות- בהיעדר הנחייה מפורשת של פקע"ר, הכלל שחל יהיה כמו על בית מגורים. 1.6 אם יש מיגון תיקני אפשר להשאיר. בכל מקרה אחר יש לפנות למקום עם מיגון תיקני או לשלוח התלמידים הביתה. . שמרטפיות: לעובדים חיוניים ולהפגה והפעלות במיקלטים – חברה עירונית לתרבות. 1.7 . לימודים מרחוק וקשר יומיומי עם דיווחי נתוני "מנותקי קשר" (ומאמצי האיתור). 1.8 . ערכות צעצועים לבתים. 1.9 .אירועי הפגה קטנים, במקלטים/מרחבים מוגנים לפי החלטת רוה"ע! חינוך כללי וחינוך 1.10 עם צרכים מיוחדים. . ריענון נוהל איסוף ופיזור תלמידים: "פתע פתע" ו-בשגרת חירום. 1.11 .הפגה: מוסדות חינוך, מוסדות חברה לתרבות, מקלטים בשכונות (אוכלוסייה כללית – 1.12 אוכלוסייה מיוחדת), מקלטים ברבי קומות ובלובי של בתים משותפים. דגש על הסברה וחלוקה מאוזנת לצד פרסום. . סריקת גגות, מוסדות חינוך, לפני חידוש הלימודים. 1.13

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

20

Made with FlippingBook Digital Publishing Software