מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

. מרכז הפעלה - דגשים: 10 *ככלל- ינהל את המערך הרשותי בחירום, באמצעות המכלולים והכוחות.

)3 . כשירות של המערכות במרכז ההפעלה, (לפי רשימת תיוג, ראה נספח 1 . תפקידי מרכז ההפעלה הרשותי. 2 צ מכל הזירות בעיר באופן רציף. ״ איסוף וריכוז התמ 2.1 ר. ״ א ופקע ״ א, משטרה, מד ״ צ עם גורמי החירום: כב ״ גיבוש תמ 2.2 תיאום ושליטה על כל הכוחות חירום. 2.3 מעקב אחר ביצוע החלטות. 2.4 ניהול שגרת החירום לרבות קביעת סדרי עדיפויות. 2.5 . תגבור מפקע"ר: גדוד פקע"ר, חיילים ומורות חיילות, לסייע בחילוץ וזיכוי זירה. הסברה, 3 סגירת צירים, סיוע והפגה בעיר. . הקפדה על תיעוד התנהלות- ההחלטות- ומעקב אחר ביצוע החלטות – יש למנות מנהל 4 שולחן במרכז ההפעלה. אזעקה, צופרים - דגשים: 10.1 . צפירה- וידוא מערך תקין בשגרה ולאחר כל הפעלה, (סגירת פערים וטיפול מיידי 1 בתקלות). . כורזיות במע' החינוך - כנ"ל. 2 . ביפר/ כורזית לבעלי צרכים מיוחדים, (קשישים, חרשים, עיוורים). 3

. רדיו דרום - התפרצות לגל הפתוח. 4 . גל שקט – שבת/חג: מגזר חרדי. 5

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

25

Made with FlippingBook Digital Publishing Software