מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ן

. ניהול טוב חייב להבדיל בין צרכים ודרישות שנובעים ישירות מגורם האסון לצרכים הנובעים 1 מתגובות האירגונים לאירוע וניסיונם לנהל אותו. . הוצאה לפועל של "תכנית מגירה" באופן מתאים. 2 . ניוד כ"א ומשאבים באופן יעיל. 3 . שיבוץ יעיל של כח אדם לעבודה והאצלת סמכויות. 4 . העברה טובה של אינפורמציה. 5 . תהליכי קבלת החלטות אפקטיביים. 6 עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון:

. התמקדות בתיאום המקיף לא בפיקוד ושליטה. 7 . שילוב בין גורמים מתהווים עם אלה הקיימים. 8 . לספק לתקשורת ההמונים את האינפורמציה המתאימה. 9 . הפעלה טובה של המרכז לפעילות חירום. 10 . E.L quarantelli , Disaster 1997 ** מתוך מאמר של

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

29

Made with FlippingBook Digital Publishing Software