מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ז

סוף דבר:

. דגשים לטיפול בנפלים ורסיסים בכלל ובמוס"ח בפרט. 1 . הפקת לקחים חוצת מכלולים ופעילות מיידית לסגירת פערים. 2 . סיכום, מסקנות והמלצות לשיפור. 3 . קביעת גנט אימונים, הכשרות ותרגול. 4 . סגירת מקלטים. 5 . חזרה לשגרה מוקד עירוני. 6 . חזרה לשגרה מרה"פ. 7 . הודעות סיכום ותודות לתושבים, לעובדים ולכוחות החילוץ וההצלה. 8 . ריענון מחסני חירום, מטה משימתי וצוותי ההתערבות. 9 . המשך מעקב אחר האוכלוסייה הנפגעת ווידוא ביצוע לשלב: "השיקום". 10 . "זה לא נגמר עד שזה נגמר". 11

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

30

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker