מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

אירוע הרס – סד"פ מכלול אוכלוסיה לשלב המיידי : טיל/רקטה

אירוע הרס – סד"פ מכלול מידע לציבור לשלב המיידי : טיל/רקטה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

41

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker