מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

א

. צוותי כוננות של כל המכלולים -לוודא זמינות, כשירות ומקצועיות. 19

.תורן יח' מחשוב: באחריות - יוסי בן סימון, (דגש כללי). 19.1 ל - באחריות יוסי/ארז וחימום מערכת שועל להפעלה. ״ .כונן מערכת שוע 19.2 .2 ' מס + - ארז דרור GIS .כונן 19.3 .תורן חשמל, באחריות – יוחאי אמיר. 19.4 .כונן "ארכיב", באחריות – רולנדו רייטר. 19.5 .כונן וטרינר לטיפול בחיות מחמד נטושות בזירה- ד"ר משה דהן. 19.6

כניסה למצב כוננות

הערה: * לפי הצורך, ובשק"ד רמ"ט/ קב"ט: לצרף לכינוס: 1.1.2

.3- ו 2 א.מספרי ב.מד"א וכב"א. ג.צוות תאי מכלולים בהרכב מלא. ארכיב, וטרינר, חשמל, שוע"ל. ,gis ד.צוותי כוננות: *לשק"ד רוה"ע כינוס ועדת מל"ח בהרכב מלא.

דגשים: 1.1.3

.להמשיך ולחזק את ההפעלות האוטומטיות של השלב המיידי – לוודא מוכנות מלאה. א . בחינת זמינות בעלי תפקידים ויכולת הפעלת מסגרות. ב .)26 ' . המשך הערכות וסגירת פערים סדר עדיפות לפי מדדי הכשירות – זמן יקר (ראה עמ ג .19:00 08:30 : . לשמור כמידת האפשר את שעון הלחימה ד . לשמר עבודה במשמרות: בוקר: מלא, צהריים: שילדי, לילה: מינימלי. ה

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 4

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker