מצגת של PowerPoint

מהות ההפניות נוער

מהות ההפניות צעירים

2

2

31

10

56

6

16

14

30

21

15

34

12

4

9

15

61

40

פסכיאטריה יחסי הורים וילדים

טיפול רגשי

גילוי עריות

הריון

בלבול זהות מינית

ליווי רגשי \ קשיים רגשים

סיוע כלכלי

ביקור סדיר

פגיעה מינית

אלימות במשפחה

תעסוקה והשכלה

בהר"נ

יתמות בעיות התנהגות

פלילים

דיור

מיצוי זכויות

קשיים משפחתיים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker