מצגת של PowerPoint

בית חם לנוער חרדי בגילאי 13-18

מט"ל – מרכז טיפולי

תוכניות לתלמידי כיתה יב' וחיילים

תוכנית "ניצוץ"

מרכז יום לנוער בסיכון למידה, טיפול ותעסוקה

בית רשת

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker