מצגת של PowerPoint

סה"כ

דרי רחוב

נפגעי סמים

נפגעי הימורים

נפגעי אלכוהול

שיקום האסיר 77

אלכוהול והימורים 210

אלכוהול והימורים נפגעי סמים דרי רחוב שיקום האסיר

דיור עצמאי

45

45

דרי רחוב 104

מחסה

40

40

מיצוי זכויות

214

100

70

1

43

הפנייה לגמילה מסגרות המשך

60

9 28

3

20

נפגעי סמים 140

32

13

3

5

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker