מצגת של PowerPoint

79

35

140 סיורים לאיתור דרי רחוב

33

28

24

מטופלים בשילוב בתעסוקה נפגעי התמכרויות

מטופלים במוקד טיפולי ראשוני לצעירים

מטופלות במרכז יום לנשים נפגעות התמכרויות

מטופלים במרכז יום לגברים נפגעי התמכרויות

משתתפים בתוכניות עולים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker