מצגת של PowerPoint

גישור פנימיות 45 בני נוער

תוכנית ביתית 100 אימהות

תוכנית אבות 24 אבות

772 מקבלי שירות

26 סדנאות לליווי התפתחותי לגילאי לידה עד 3

15 קבוצות 211 משתתפים

לווי, הפניה, תרגום, מיצוי זכויות: 1068

Made with FlippingBook flipbook maker