מצגת של PowerPoint

סה"כ מקבלי שירות עד גיל 18 סה"כ מקבלי שירות מעל גיל 18

3,369

3,473

סה"כ מקבלי שירות במחלקת שיקום

6,842

סה" כ מקבלי שירות עד גיל 18 עם מוגבלות סה" כ מקבלי שירות מעל גיל 18 עם מוגבלות

1110

1131

סה"כ מקבלי שירות במח' שיקום עם מוגבלות

2241

Made with FlippingBook flipbook maker