מצגת של PowerPoint

715 679 231 580 236

אוטיזם

מש"ה( מוגבלות שכלית התפתחותית )

חירשות

נכויות עיוורון סה"כ

2241

פילוח המוגבלויות במחלקת שיקום

אוטיזם

10%

מש"ה( מוגבלות שכלית התפתחותית )

31%

חירשות

19%

נכויות

29%

עיוורון

9%

Made with FlippingBook flipbook maker