מצגת של PowerPoint

הארכות יום דוברה לגילאי 3 עד 6 לחרשים וליקויי שמיעה 8 ילדים

מעון יום שיקומי יובלים גילאי לידה עד 3 74 ילדים

הארכת יום ביה" ס גוונים- אוטיזם

יום שהות ארוך – "שמש" ביה"ס ניר מוגבלות שכלית התפתחותית 38 ילדים

מועדון לק "ש לחרשים וליקויי שמיעה 15 ילדים

מסגרות לילדים ( לידה עד )21

יום שהות ארוך "ניצנים – " ביה" ס עלומים – שיקום 26 ילדים

מועדונית תגי"ל לעיוורים וכבדי ראייה 16 ילדים

יום שהות ארוך חושן – ביה"ס מעלות- מוגבלות שכלית התפתחותית 27 ילדים

מועדוניות כיף כף – אוטיזם 12 ילדים

Made with FlippingBook flipbook maker