מצגת של PowerPoint

חוק ההגנה על חוסים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק למניעת אלימות במשפחה מס' התלונות שהוגשו למשטרה

חוק העונשין פגיעה בחסרי ישע מס' התלונות שהוגשו למשטרה

מס' הפניות לבית המשפט (צווים)

מס' התסקירים לבית המשפט למינוי אפוטרופוס

בתחום מוגבלויות בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

10

11

57

340

-

1

-

1

מס' טיפולים לאור (בצל) החוק

מס' צווי הגנה / הרחקה

מס' פניות לוועדת פטור

מס' תסקירים בנושא תומך בקבלת החלטות ( תיקון )18

בתחום מוגבלויות בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

4

77

2

-

1

-

-

2

מספר התייעצויות

מס' פניות יזומות ע "י העו"ס ( תצהירים)

מספר התייעצויות בתחום האזרחים הוותיקים

מספר התייעצויות

בתחום מוגבלויות בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום האזרחים הוותיקים

בתחום מוגבלויות

בתחום מוגבלויות

16

151

1

-

16

-

51

13

24

20

-

1

סה" כ מתוכם במוסדות

סה" כ מתוכם במוסדות

סה" כ מתוכם במוסדות

סה" כ מתוכם במוסדות

38

סה"כ מס' התייעצויות

ביטול מינוי אפוטרופוס – 1 המלצה בתסקיר על ייפוי כוח מתמשך – 1 תסקירי קטינים – 17 פנייה יזומה ע "י עו" ס במסגרת חוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות עבור דר רחוב – ,1 עבור נערה – 1 בוועדה רב מקצועית לבוגרים מגיל 18 עד זקנה דנו ב 16- מקרים והתקיימו 2 דיונים חוזרים

Made with FlippingBook flipbook maker